Czy Polska skorzysta z klauzuli opt–out?

Tylko do 3 października 2015 roku można poinformować Komisję Europejską o zamiarze wprowadzenia zakazu upraw genetycznie modyfikowanych (GMO) na mocy tzw. klauzuli opt-out. Z klauzuli opt-out, która daje członkom Unii możliwość wyboru skorzystały już Niemcy, Łotwa, Grecja i Szkocja. Wymienione kraje skorzystały z nowych przepisów dopuszczających możliwość wyłączenia członka UE z obowiązku wypełniania części unijnych wymogów (tzw. klauzula opt-out).

– Dzięki temu mogą wyrazić swój sprzeciw wobec upraw GMO i zadecydować o zaprzestaniu ich kultywacji i/lub dystrybucji nawet w przypadku, gdy poszczególne gatunki roślin genetycznie modyfikowanych zostały zaakceptowane przez UE – informuje Koalicja Polska Wolna od GMO.

Nadal nie wiadomo, co w tej kwestii planuje zrobić rząd RP. Komisja Sterująca Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO wysłała w tej sprawie zapytanie do trzech ministrów (rolnictwa, środowiska i zdrowia) prosząc o pilną odpowiedź i dotąd nie otrzymała żadnej odpowiedzi.

– Rząd ani też żadna partia polityczna nie proponują jasnych i twórczych rozwiązań dotyczących ochrony polskiej wsi, tradycyjnego ekologicznego rodzinnego rolnictwa. Tymczasem stan naszego rolnictwa oraz jego atuty nie dają żadnych podstaw do naśladowania obecnego, wielkoobszarowego rolnictwa w innych krajach UE. Przeciwnie! Polska wieś i z jej tradycyjnym pro-ekologicznym rolnictwem to ciągle niedoceniane bogactwo, które stanowi fundament. Na nim Polacy muszą się oprzeć, bowiem od niego zależy narodowe bezpieczeństwo żywnościowe i zdrowie Narodu – mówi Edyta Jaroszewicz – Nowak z Komisji Sterującej Koalicji Polska Wolna od GMO

Poniżej prezentujemy list skierowany przez Koalicje Polska Wolna od GMO do ministrów rolnictwa, środowiska i zdrowia

Szanowny Panie,

Prosimy o PILNĄ odpowiedź na pytanie czy poinformował Pan Komisję Europejską o zamiarze wprowadzenia zakazu upraw genetycznie modyfikowanych (GMO) w Polsce na mocy tzw. klauzuli opt-out. Termin, w którym należy to uczynić, upływa 3 października 2015 roku.

Prosimy o przekazanie nam kopii korespondencji z przedstawicielami UE, w której przedstawiony jest zamiar skorzystania z klauzuli opt-out, by zakazać upraw GMO w Polsce.
Z klauzuli opt-out, która daje członkom Unii możliwość wyboru skorzystały już Niemcy, Łotwa, Grecja i Szkocja. Inne kraje również rozpoczęły proces.

Wymienione kraje skorzystały z nowych przepisów dopuszczających możliwość wyłączenia członka UE z obowiązku wypełniania części unijnych wymogów (tzw. klauzula opt-out). Dzięki temu mogą wyrazić swój sprzeciw wobec upraw GMO i zadecydować o zaprzestaniu ich kultywacji i/lub dystrybucji nawet w przypadku, gdy poszczególne gatunki roślin genetycznie modyfikowanych zostały zaakceptowane przez UE.

Szanowny Panie,

Jeśli zamiar ten nie został jeszcze przez Pana przedstawiony odpowiednim instytucjom UE, wzywamy Pana do podjęcia natychmiastowych działań, by wprowadzić to stanowisko w życie!

Zgodnie z nowymi przepisami UE, państwa członkowskie mają czas do 3 października 2015 r. na poinformowanie Komisji o ich decyzji w sprawie wykorzystania prawa do sprzeciwu i przyjęcia, bądź odrzucenia, nowych unijnych zasad dotyczących kultywacji GMO. Rozumiemy, że krajowy zakaz upraw GMO w Polsce nie będzie wymagał walidacji UE pod warunkiem, że działania zostaną podjęte przed upływem wyznaczonego terminu, tj. 3 października 2015.

Z poważaniem,
W imieniu Komisji Sterującej Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO:
Anna Szmelcer,  annaszmelcer@wp.pl   Stowarzyszenia  POLSKA WOLNA OD GMO
Edyta Jaroszewska-Nowak,  edytaj66@tlen.pl  EKOLAND o/d Zachodniopomorski
Jadwiga Łopata,  jadwiga@icppc.pl  laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)
Sir Julian Rose,  julian@icppc.pl  Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
Paweł Połanecki,  mocart@mocart.home.pl  specjalista ds. GMO
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności