Biodegradacja warzyw

Projekt instrukcji w sprawie dokumentowania przez producentów działań związanych z brakiem możliwości sprzedaży warzyw.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wprowadzenie instrumentów wsparcia rynku. W celu uzyskania ewentualnych rekompensat, w przypadku objęcia wycofywanych poprzez biodegradację pełnowartościowych produktów wsparciem, zachodzi konieczność udokumentowania przeprowadzanych działań. 
11 sierpnia br. upłynął termin zgłaszania uwag do projektu.
Projekt:
  1. Producent warzyw, który ma zamiar wykonać czynności związane z wycofaniem określonego produktu poprzez biodegradację, powinien złożyć niezwłocznie stosowne powiadomienie na piśmie, do właściwego Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego.
  2. Wszystkie czynności związane z biodegradacją warzyw muszą być dokonane pod nadzorem służb kontrolnych Agencji Rynku Rolnego.
  3. Czynności wymienione w pkt. 2 muszą zostać udokumentowane protokołem potwierdzającym przeprowadzenie biodegradacji dla całej ilości zgłoszonego produktu oraz innymi dokumentami (dokumentacja fotograficzna, itp.).
  4. Nadzór nad wszystkim czynnościami sprawować będą służby kontrolne Agencji Rynku Rolnego.
  5. Podczas czynności kontrolnych szczególnie istotne będą kwestie związane z udokumentowaniem ilości określonego produktu podlegającego biodegradacji oraz spełnienia określonych wymagań jakościowych produktów, które muszą być przydatne do sprzedaży, a tym samym spełniać minimalne wymagania określone w załączniku X do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011, a w przypadku gdy istnieją normy handlowe spełniać wymagania co najmniej II klasy określonej dla tych produktów.
  6. Producent zgłaszający Agencji Rynku Rolnego warzywa do biodegradacji powinien wskazać m.in. miejsce położenia uprawy, z której pochodzi produkt (numer obrębu ewidencyjnego, nr działki ewidencyjnej, rodzaj, ilość i powierzchnię uprawy).
 
MRiRW /AT/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności