Bez poprawek

W trakcie 24 posiedzenia Senatu RP ( 3- 4 sierpnia) bez poprawek została przyjęta ustawa o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania.

Ustawa wprowadza regulacje zapewniające kontrolę użytkowania w Polsce zasobów genetycznych pozyskanych z państw, które prawnie uregulowały do nich dostęp. Tym samym wdraża ona przepisy unijne zapewniające realizację Protokołu z Nagoi dotyczącego dostępu do zasobów genetycznych ( z wyjątkiem ludzkich) oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów. Ma to zapobiec praktykom bogacenia się kosztem krajów o wysokiej różnorodności biologicznej, albowiem są to głównie kraje rozwijające się.

Zasoby genetyczne są szczególnie ważne w produkcji żywności, leśnictwie, farmaceutyce i kosmetyce, a także spełniają istotną rolę w odbudowie zdegradowanych ekosystemów i ochronie gatunków zagrożonych. Polska podpisała dokument z Nagoi w 2011 r., ale jeszcze go nie ratyfikowała, ponieważ chce to poprzedzić przyjęciem odpowiednich regulacji krajowych. Kontrolą użytkowników zasobów genetycznych oraz rejestru kolekcji zasobów genetycznych będzie się zajmowała Inspekcja Ochrony Środowiska.

Ustawa wprowadza administracyjne kary pieniężne za nieprzestrzeganie nowych przepisów, np. za przekazanie i wykorzystanie zasobów genetycznych – bez uzgodnionych warunków lub niezgodnie z nimi – nakładana będzie kara od 5 tys. do 50 tys. zł.

Źródło: Senat RP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności