Bardziej inteligentny i zrównoważony unijny sektor rolny

W trakcie konferencji zorganizowanej przez Komisję Europejska poświęconej nowej strategii na rzecz badań i innowacji Komitety Copa i Gogeca podkreśliły kluczowe znaczenie badań naukowych i innowacji dla rentowności sektora rolnego w UE, a także zwróciły uwagę na fakt, że rolnicy i spółdzielnie rolnicze muszą zaangażować się w ten proces już na samym początku.

 – Strategia ta została ogłoszona we właściwym momencie, gdyż opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla sektora rolnego, by mógł on dostosować się do zmian klimatu i je łagodzić stanowi jeden z priorytetów UE. Kluczowym elementem pozwalającym osiągnąć rentowność i konkurencyjność na obszarach wiejskich jest bardziej inteligentny i zrównoważony unijny sektor rolny. Bez badań naukowych i innowacji trudno będzie osiągnąć ten cel. Innowacje przyczyniają się do powstania konkurencyjnego, wydajnego sektora rolnego w UE, pozwalając rolnikom na ograniczenie kosztów i zwiększenie produkcji przy mniejszym zużyciu zasobów. To rolnicy powinni inspirować innowacje, by były one w stanie zaspokoić ich potrzeby – mówi Maira Dzelzkalēja, wiceprzewodnicząca Copa .
 
Zdaniem Copa – Cogeca strategia ta obejmuje szereg tematów badawczych, które zyskają na znaczeniu w 2018 r. i w późniejszym okresie. Wyzwania takie jak zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, eliminacja głodu i niedożywienia, wsparcie dla środowiska i walka ze zmianami klimatu oraz promocja wzrostu i zatrudnienia na obszarach wiejskich są ważne w Europie i na całym świecie. Rolnictwo precyzyjne, roboty i drony stały się słowami-kluczami i mogą pozwolić na prowadzenie odnoszącej sukcesy gospodarki rolnej w przyszłości. Są one już chlebem powszednim dla ograniczonej liczby rolników. 
– Musimy jednak lepiej poznać i zrozumieć tę nową technologię, by była ona dostępniejsza dla rolników i spółdzielni, a także wymieniać się wiedzą i intensyfikować badania, by wynalazki te mogły przyczynić się do sprostania przyszłemu wyzwaniu  jakim jest wyżywienie rosnącej liczby ludności przy wykorzystaniu ograniczonych zasobów. Musimy być liderem tej debaty – podsumowuje Maira Dzelzkalēja.
 
Obi oba