Antybiotyki w hodowli – pod nadzorem

Główny Inspektorat Weterynarii przypomina rolnikom – hodowcom zwierząt, że stosowanie nielegalnie zakupionych antybiotyków może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia zwierząt oraz ludzi spożywających produkty pochodzące od tych zwierząt.

Jak podkreśla GIW każde zastosowanie antybiotyków może doprowadzić do oporności bakterii. Ryzyko wzrasta, jeśli antybiotyki stosowane są w niewłaściwy sposób, na przykład w dawkach poniżej stężeń terapeutycznych przez nieodpowiedni okres, czy bez nadzoru lekarza weterynarii.

W przypadku potwierdzenia, że w gospodarstwie są lub były stosowane antybiotyki niewiadomego pochodzenia lub właściciel zwierząt nie posiada dokumentacji leczenia, zwierzęta nie będą mogły zostać przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Natomiast osoby stosujące antybiotyki w sposób nielegalny lub bez nadzoru lekarza weterynarii muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi i stratami finansowymi

W ramach walki z rosnącą  antybiotykoodpornością Główny Lekarz Weterynarii nadal będzie realizował program monitoringowy polegający na badaniu wody przeznaczonej do pojenia zwierząt, pasz oraz produktów spożywczych  pochodzenia zwierzęcego pod katem obecności antybiotyków – informuje GIW.

Źródło: GIW