Agritechnica Innovation Awards 2019

19 września 2019 r. we Frankfurcie – DLG (Niemieckie Towarzystwo Rolnicze), organizator Agritechnica, ogłosiło zwycięzców Agritechnica Innovation Awards. Ogółem jury konkursu DLG Innovations Award spośród 291 innowacji przyznało jeden złoty medal oraz 39 srebrnych medali – Agritechnica Silver Innovation Award 2019.

Złoty medal otrzymała Skrzynia biegów eAutoPower e8WD do dużych ciągników 8R (John Deere (Walldorf), hala 13, stoisko C40 /projekt z firmą JOSKIN, hala 4 C12)

Bezstopniowe przekładnie z hydrostatyczno-mechanicznym rozdziałem mocy są stosowane w ciągnikach rolniczych od ponad 20 lat. Do tej pory dodatkowe generatory napędów elektrycznych o wyższym zapotrzebowaniu mocy były instalowane w ciągnikach (wentylator, sprężarka sprężonego powietrza / klimatyzatora itp.)

Skrzynia biegów eAutoPower dla nowych dużych ciągników 8R John Deere stanowi pierwszą elektromechaniczną przekładnię z dzieloną mocą w technologii rolniczej. Technicznie jednostka hydrauliczna (pompa / silnik) jest całkowicie zbędna; zamiast tego zastosowano dwa silniki elektryczne jako bezstopniowy siłownik. Silniki elektryczne zostały tak dobrane, aby nie tylko zasilały napęd, ale także mogły dostarczać do 100 kW energii elektrycznej na potrzeby zużycia zewnętrznego. Wynikającą z tego możliwą elektryfikację ciągnika i narzędzia przedstawiono w opracowanym wspólnie z Joskinem rozwiązaniu systemowym do rozrzucania obornika, w którym dwie osie rozrzutnika tridem są napędzane elektrycznie.

Ta integracja elektryczna po stronie ciągnika poprawia wydajność skrzyni biegów i zmniejsza koszty konserwacji. Ponadto nadwyżkowe przepływy mocy występujące w niektórych punktach pracy można „wykorzystać” przy wykorzystaniu energii elektrycznej do zewnętrznych elementów elektrycznych, co dodatkowo poprawia ogólną sprawność. Zastosowane w połączeniu z napędem osi w rozrzutniku, praktyczne zastosowania obejmują między innymi wyższą przyczepność, zmniejszenie poślizgu i lepsze prowadzenie gąsienic na zboczach bocznych.

Srebrne medale – Agritechnica Silver Innovation Awards 2019 otrzymali:

Fendt IDEALDrive
(AGCO International, hala 20, stoisko B14)

Podczas zbierania omłotu kierownica i kolumna kierownicza pogarszają widok zbieranego plonu. Jest to szczególnie uciążliwe w trudnych warunkach zbiorów. Problemy z przepływem materiału wykryte zbyt późno powodują konsekwencje możliwego zatkania i przestoju oraz ogólnej wydajności omłotu.

Dzięki Fendt IDEALDrive AGCO zapewnia doskonały widok obszaru bezpośrednio przed kombajnem, rezygnując z kolumny kierownicy i kierownicy. Fotel kierowcy jest wyposażony w lewy podłokietnik z joystickiem. Wszystkie funkcje kolumny kierownicy – od kierownicy po kierunkowskazy – są w niej zintegrowane. Intensywność poleceń sterujących jest odwrotnie proporcjonalna do prędkości jazdy, zwiększając bezpieczeństwo podczas jazdy po drogach publicznych z prędkością do 40 km / h. System spełnia wymagania UE dotyczące homologacji dróg.

IDEALDrive to pierwsza samobieżna maszyna rolnicza w pełni obsługiwana za pomocą joysticka. Oprócz poprawy widoczności, zwiększono zwrotność i komfort obsługi podczas prac żniwnych.

Zautomatyzowane wskazówki dotyczące pojazdów i narzędzi w uprawie winorośli. (Fendt, hala 20, stoisko B14b – we współpracy z Braun Maschinenbau, hala 20, B14f)

Obsługa maszyn rolniczych pod uprawą winorośli wymaga od kierowcy ciągnika wysokiego poziomu koncentracji. Ciągnik musi być precyzyjnie kierowany, jednocześnie monitorując i kontrolując narzędzia.

Zautomatyzowany system kierowania pojazdami i narzędziami opracowany wspólnie przez Fendt i Braun znacznie zwiększa wydajność w uprawach winorośli – jednocześnie zmniejszając obciążenie kierowcy. Kontur gruntu, winorośl, tyczki itp. są rejestrowane za pomocą technologii laserowej, a informacje są przekazywane do ciągnika o wąskim rozstawie kół Fendt 200 V Vario za pośrednictwem interfejsu ISOBUS.
Połączony układ sterowania ciągnika / maszyny upraszcza zatem obsługę maszyn rolniczych pod uprawą winorośli. Oprócz zmniejszenia obciążenia kierowcy i zwiększenia wydajności, dokładniejsze prowadzenie tych narzędzi umożliwia również ograniczenie stosowania innych środków ochrony roślin.

398 MPT High Speed Flotation Truck Tire
(Alliance Tyre Europe, hala 4, stoisko C28)

Ciężarówki rolnicze z technologią napędu zaprojektowaną do użytku w terenie stają się coraz ważniejsze w europejskim rolnictwie i leśnictwie.
Alliance 398 MPT umożliwia teraz szybką jazdę po autostradach i drogach ekspresowych, a dzięki konstrukcji bieżnika i zmniejszonemu ciśnieniu powietrza w oponach zapewnia doskonałą przyczepność i mniejsze obciążenie podłoża na polach i w terenie. Konstrukcja ze stalowymi paskami i stalowym korpusem umożliwia niskie nagrzewanie przy wysokich prędkościach jazdy, bezpieczeństwo jazdy i elastyczne dostosowanie do terenu przy zmniejszonym ciśnieniu powietrza w oponach.

AmaSelect Row
(AMAZONEN-WERKE, hala 9, stoisko H19)

Tradycyjnie opryskiwanie wysięgnikiem często łączy się z mechaniczną kontrolą chwastów. Dzięki AmaSelect Row uzyskuje się oddzielenie dwóch metod; każdy system można odpowiednio optymalnie uruchomić, umożliwiając optymalne wykorzystanie wydajności obu systemów. W rezultacie ilość środków ochrony roślin stosowanych w uprawach rzędowych jest znacznie zmniejszona bez utraty wydajności. To obniża koszty, jednocześnie chroniąc środowisko.

EasyMix
(AMAZONEN-WERKE, hala 9, stoisko H19)

Dzięki aplikacji „EasyMix” firmy Amazone, używanej z dwu-tarczowymi rozsiewaczami firmy, można teraz oszacować poprzeczny rozkład poszczególnych składników i określić optymalne dostosowanie rozsiewacza nawozu dla mieszanki przed jej wyprodukowaniem. Uzyskuje się to poprzez wprowadzenie zaplanowanych składników mieszania, właściwości rozsiewu nawozu i pożądanej szerokości roboczej. Przy określaniu oczekiwanej jakości rozrzutu uwzględniany jest naprzemienny wpływ poszczególnych elementów na tarczę rozrzucającą i ich zmienne zachowanie podczas lotu.

W rezultacie aplikacja zmniejsza niebezpieczeństwo nierównomiernego rozprowadzania składników pokarmowych w wyniku nieodpowiednich składników mieszanki, zbyt dużej szerokości roboczej lub nieprawidłowej regulacji rozsiewacza nawozów.

Automatyczny wszechstronny wózek do opasywania
(Agrarsysteme Hornung, hala 4, stoisko A54)

Ostrożne zabezpieczenie ładunku ma kluczowe znaczenie podczas transportu bel rolniczych, ale ręczne zabezpieczenie ładunku za pomocą pasów wiąże się z dużym ryzykiem dla operatora i zajmuje dużo czasu, którego zapas jest szczególnie krótki podczas żniw.

Wszechstronny wózek do taśmowania firmy Agrarsysteme Hornung automatyzuje właściwe zabezpieczanie ładunków za pomocą taśm przy stosunkowo niewielkim wysiłku i zajmuje to mniej niż 60 sekund. Automatyczne pasy mocujące można dowolnie ustawić na przyczepie. Huśtawki na przedniej i tylnej ścianie kładą pasy na ładunku. Następnie są one automatycznie naciągane. Ta metoda zabezpieczania działa również przy częściowym załadowaniu i niedokładnie ustawionych belach.

Mimo napiętych harmonogramów czasowych pozwala to kierowcy na spełnienie wymogu zabezpieczenia ładunku, podczas gdy niebezpieczeństwo podczas mocowania i innych użytkowników drogi podczas jazdy po drogach publicznych jest znacznie zmniejszone.

3D Varioflex
(BISO, hala 5, stoisko E28)

Z systemem cięcia Varioflex 3 D firma BISO po raz pierwszy połączyła zalety elastycznej listwy tnącej ze zmienną długością stołu do cięcia. Przyrząd żniwny można regulować na wysokości 25 cm, a siłę nacisku przyrządu żniwnego na podłoże mierzy się za pomocą czujników siły umieszczonych na równoległobokach. Zakres nacisku stykowego można regulować w zakresie od 0 do 50 kg, dzięki czemu nośniki połączone z tyłu z ramą aktywnie prowadzą zespół tnący po wybojach w ziemi. Pionowe ruchy zmiennego stołu tnącego wykorzystują nakładające się płytki prowadzące w kształcie łuski.

BISO prezentuje po raz pierwszy rolnikom system ślimakowego cięcia z aktywnym dopasowaniem przyrządu żniwnego do podłoża. Może być stosowany zamiast konwencjonalnego systemu cięcia ze zmienną długością stołu do cięcia i elastycznym systemem cięcia, co zmniejsza koszty.

APS Synflow Walker
(CLAAS, hala 13, stoisko C02)

Z APS Synflow Walker, Claas łączy dwa systemy omłotu i separacji. Dodatkowy bęben rozdzielający o średnicy 60 cm oddziela resztki ziarna od słomy, a za nim wirnik. W rezultacie, pomimo zmniejszonego kąta owinięcia klepiska omłotu, długość ścieżki omłotu została zwiększona w porównaniu z poprzednim modelem. Zebrany plon przepływa zatem prosto w energooszczędny sposób, łagodny dla słomy.
W związku z tym APS Synflow Walker zwiększa wydajność omłotu i jest łagodny dla słomy, a jednocześnie poprawia jakość pracy osiągniętej przez system omłotu i separacji.

Automatyczne cięcie CEMOS
(CLAAS, hala 13, stoisko C02)

Dzięki CEMOS Auto Chopping po raz pierwszy Claas zautomatyzował optymalizację regulacji rozdrabniacza słomy w zależności od uprawy. Czujniki nachylonego przenośnika mierzą poziom wilgotności słomy. Grubość warstwy materiału w nachylonym przenośniku służy również jako sygnał wejściowy dla automatu. W rezultacie ustawienia rozdrabniacza są stale dostosowywane do warunków zbioru; na obszarach o wyższym poziomie wilgotności słomy siekanie jest bardziej agresywne. Za pomocą przełącznika suwakowego operator określa jedynie obszar między maksymalną jakością cięcia a maksymalną wydajnością systemu, w której system ma pracować. Ponadto system oferuje również funkcję czyszczenia i bezpieczeństwa. Podczas pomiaru przepływu materiału przeciwostrze i listwa cierna są przesuwane w przód i w tył w celu czyszczenia, i wychylają się w przypadku zagrożenia krótkotrwałego przeciążenia.

Dzięki automatycznemu rozdrabnianiu CEMOS do rozdrabniacza słomy nieprzerwanie przepływa tyle mocy, ile jest konieczne, ale możliwie jak najmniej. Oszczędza to paliwo, a jednocześnie oferuje korzyści zarówno dla uprawy roli, jak i uprawy.

Wydajność CEMOS AUTO
(CLAAS, hala 13, C02)

System ten stanowi połączoną kontrolę mocy wyjściowej i prędkości jazdy w sieczkarniach polowych.

ISOMAX
(CNH Industrial Italy, pawilon 11, stoisko C01, wspólny rozwój z OSB AG, Pavillon 11, stoisko C02, Fliegl Agrartechnik, hala 04 stoisko A40, Centrum kompetencyjne ISOBUS, hala 27, stoisko G33)

Głównymi wyzwaniami przy wdrażaniu nowych aplikacji ISOBUS są wysokie koszty sprzętu, koszty opracowywania oprogramowania i brak wykwalifikowanych inżynierów. W szczególności w branży brakuje innowacyjnej sceny początkowej dla doświadczonych w elektronice profesjonalistów, uczniów i studentów, którzy chcieliby opracować zbywalne rozwiązania, dzięki którym ISOBUS stanie się integralnym i centralnym elementem maszyn rolniczych.

ISOMAX firmy AGXTEND (znak towarowy) stanowi nowe rozwiązanie dla przyszłych aplikacji ISOBUS. System w pełni certyfikowany przez AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation) jest uniwersalny, wszechstronny i obejmuje wszystkie elementy, w tym złącze i ECU. ISOMAX może być obsługiwany przez dowolny terminal ISOBUS. Dzięki temu właściciele starszych maszyn mogą doposażyć je w technologię i podłączyć do systemu ISOBUS ciągnika. Zestaw ISOBUS o otwartym kodzie źródłowym pozwala rolnikom, uczniom, studentom, a także profesjonalistom elektronikom opracowywać rozwiązania kompatybilne z ISOBUS przy bardzo niskich kosztach. Ponieważ ISOMAX zapewnia automatyczne rozpoznawanie maszyny i funkcję „TC-GEO” ISOBUS, operator nie musi ręcznie wprowadzać danych. Ponadto stanowi podstawę do wdrożenia rolnictwa precyzyjnego. Na przykład wymiary maszyny są automatycznie przekazywane do układu kierowniczego ciągnika. Wbudowany czujnik MEMS (mikroelektromechaniczne systemy) rejestruje wiarygodne czasy w terenie i drogi oraz rzeczywiste godziny pracy. Możliwe jest również połączenie z innymi systemami, np. „Licznik Fliegl”.

Będąc częścią ewolucji ISOBUS, ISOMAX przedstawia nowe kombinacje platform ISOBUS i podłączonych do nich systemów czujników. ISOMAX to tania i atrakcyjna opcja dla małych firm, aby wejść do świata ISOBUS.

System ESM bidux X
(ESM Ennepetaler Schneid- und Mähtechnik, hala 27, stoisko H47)

Zaletami tego znacznie ulepszonego układu tnącego jest niezanieczyszczona pasza i szybsze więdnięcie, mniejsze zużycie paliwa i mniejsze uszkodzenie runi, ponieważ układ ten można obsługiwać mniejszym ciągnikiem. Dalsze zalety obejmują szybsze odrastanie i ochronę całej fauny na pastwisku. Jest to preferowany system cięcia dla rolników, który koncentrują się na zrównoważonym rozwoju.

ModulaJet
(Forigo Roter Italia, hala 21, stoisko C05)

System ModulaJet firmy Forigo Roter Italia SRL to innowacyjna technologia umieszczania nasion w uprawach uprawianych pod folią. Nasiona są rozdzielane pneumatycznie, a następnie przyspieszane w strumieniu powietrza i strzelane przez folię do gleby. Tworzy to bardzo mały otwór tuż nad nasionami, który jest zbyt mały, aby umożliwić rozwój chwastów. Głębokość odkładania nasion zależy od prędkości przepływu powietrza. Szybkości wysiewu są kontrolowane elektronicznie. System działa najlepiej w przypadku dużych nasion, takich jak kukurydza lub soja.

Zastosowanie znacznie mniejszych otworów w folii znacznie zmniejsza stopień rozwoju chwastów po przebiciu się nowych roślin, co zmniejsza późniejszą pracę w rzędach.

SmartCut
(Gebr. Schumacher, hala 13, B26b)

Dzięki technologii SmartCut dla napędów ostrzy po raz pierwszy zintegrowano w skrzyni biegów czujniki kąta obrotu i siły obrotu. Czujnik kąta obrotu pośrednio mierzy pozycję ostrza koszącego; czujnik siły obrotowej siłę napędową w odpowiednim położeniu. Dzięki temu SmartCut może rozróżniać siły cięcia, tarcia i siły szczytowe. Te ostatnie występują, gdy ostrza noża zderzają się z ciałami obcymi lub palcami. Zwiększone siły tarcia występują w przypadku zgiętych palców, ostrzy noża lub innych wad. Siła cięcia zależy od plonu i prędkości jazdy. Dlatego po raz pierwszy SmartCut tworzy podstawę do sterowania napędem noża w zależności od obciążenia. Zmierzona siła cięcia może również służyć jako sygnał wejściowy dla sterownika przepustowości kombajnu.

Technologia SmartCut umożliwia prognozowanie zużycia i wczesne wykrywanie wad. Zmniejsza to przestoje i naprawy – a wraz z nimi zmienne koszty zbioru kombajnu.

Zbieracz kukurydzy Horizon Star III(Gehringhoff, hala 13, A39)

Producent Geringhoff opracował „zbieracz” kukurydzy ze zintegrowanym rozdrabniaczem ścierniska opartym na znanej metodzie Rota Disk, z jedną rolką tnącą i dwoma rolkami zbierającymi.
W rezultacie kombajn do zbioru kukurydzy Horizon Star III w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy ochrony upraw w produkcji kukurydzy.

R-Connect Monitor
(ROPA, hala 25, stoisko H07 i SmartView Grimme, hala 25, stoisko G06)

„SmartView” firmy Grimme koncentruje się na monitorowaniu procesów czyszczenia i sortowania w kombajnach ziemniaczanych. System oferuje funkcje powiększania, zwolnione tempo na żywo i spersonalizowane widoki kamer na ekranie Multi-Touch, system poprawia monitorowanie przepływu materiału i eliminuje potrzebę ręcznego dostosowywania kamer. „R-Connect Monitor” firmy ROPA koncentruje się na inteligentnych i w pełni zautomatyzowanych kamerach z kombajnu do zbioru buraków cukrowych do tak zwanego portalu internetowego „R-Connect”. Oba produkty stanowią pierwszy krok w kierunku w pełni zautomatyzowanych ustawień kombajnów. Ponadto, oferując możliwość optymalizacji procesów w kombajnie, systemy te pozwolą także zaoszczędzić koszty inżynierów serwisowych, których można uniknąć (koszty podróży), i poprawią logistykę, a tym samym jakość plonów dostarczanych do fabryki.

Kosiarki ramienne Scorpion
(GreenTec, hala 26, stoisko F12)

Kosiarki Scorpion oferują teraz oba rodzaje sterowania głowicą tnącą. Z jednej strony oferują kontrolę równoległą, która pozwala operatorom utrzymywać stałą głębokość cięcia na żywopłocie przy bardzo niewielkiej regulacji przez operatora. Z drugiej strony jego hybrydowy system ramienia jest wyposażony w standardową jednostkę sterującą, która pozwala operatorom elastycznie kontrolować głowicę tnącą podczas ścinania nieregularnej roślinności.

Ten innowacyjny hybrydowy system ramion umożliwia przełączanie między dwoma trybami w ruchu. Równoległe sterowanie pozwala operatorom pilnować otoczenia w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy, a przejście do trybu ręcznego w ruchu umożliwia wykonywanie określonych cięć dla zwiększenia wydajności.

VENTUM
(HORTECH, hala 21, stoisko F04)

Samojezdny kombajn VENTUM automatyzuje wszystkie etapy zbioru, przetwarzania i pakowania, zapewniając znaczną poprawę wydajności i jakości zbiorów warzyw, zwiększając w ten sposób wydajność i obniżając koszty.

Pakiet wydajności dla dużych kombajnów zbożowych
(John Deere, hala 13 stoisko C40)

Opracowując swój nowy dwuosiowy kombajn z rotorem, John Deere dokonał nie tylko przeglądu zespołów omłotu i separacji, ale także wszystkich innych zespołów determinujących wydajność, uwzględniając maksymalną wydajność. Celem tego projektu było uzyskanie maksymalnej stabilności wydajności przy niezmienionych ustawieniach maszyny tam, gdzie to możliwe, w trudnych warunkach zbioru.

Ogólna konstrukcja zawiera wszystkie obecnie znane środki techniczne mające na celu maksymalizację wydajności kombajnu. Powoduje to zmniejszenie nakładu przy maksymalnej wydajności omłotu, a tym samym wydajności.

Inteligentne tłumienie drgań dla dużych pras kostkujących
(John Deere, hala 13, stoisko C40)

Dzięki inteligentnemu tłumieniu drgań wibracje są prawie całkowicie eliminowane w modelach ciągników serii 7R w połączeniu z prasami John Deere.
Technologia ta, opracowana specjalnie do aktywnej redukcji drgań oznacza znaczną ulgę dla zdrowia i wydajności kierowców ciągników.

Proaktywny kontroler przepustowości
(John Deere, hala 13 C40)

Proaktywny kombajn po raz pierwszy działa automatycznie, podobnie jak kombajn obsługiwany przez proaktywnego, doświadczonego kierowcę. Dzięki tej technologii John Deere zrobił duży krok w dalszym rozwoju automatyzacji zbiorów omłotu.

iQblue connect
(LEMKEN, hala 11, stoisko A42)

Dzięki zintegrowaniu funkcji zarządzania narzędziami ciągnika (TIM) ze standardem ISOBUS możliwe jest wykorzystanie danych narzędzi opartych na czujnikach do sterowania ciągnikiem lub maszyną. Chociaż wiele istniejących narzędzi i ciągników zgodnych z ISOBUS jest w stanie gromadzić i dostarczać niezbędne dane do systemu, brakuje im niezbędnego sprzętu i oprogramowania do obsługi funkcji sterowania.

iQblue connect to uniwersalny, modernizowany i mobilny moduł, który automatyzuje funkcje wdrożenia za pośrednictwem ISOBUS – stanowiąc prosty i opłacalny sposób na wdrożenie funkcji TIM do najnowszego standardu AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation). Oznacza to, że siłownikami maszyny można sterować automatycznie z ciągnika. iQblue connect ma odbiornik GPS i wykorzystuje sieć komórkową oraz interfejsy z agrirouterem. Ponadto system ma wbudowaną mobilną łączność danych w celu zintegrowania narzędzi z dokumentacją cyfrową. Łatwy w użyciu system łączy się z różnymi narzędziami za pomocą jednolitego interfejsu i bez narzędzi, automatycznie konfigurując się na nowym urządzeniu. Moduł można rozszerzyć o kolejne zestawy instalacyjne, które zostały opracowane dla określonych narzędzi, które umożliwiają użytkownikom automatyzację funkcji maszyn uruchamianych mechanicznie. iQblue connect można również wyposażyć w istniejące narzędzia, w których wykorzystuje istniejące siłowniki.

iQblue connect umożliwia użytkownikom automatyzację wielu różnych zastosowań maszyn rolniczych. Producent zademonstruje różne przypadki zastosowania, takie jak orka, uprawa lub uprawa roli.

Automatyczne usuwanie sznurka w stacjonarnych prasach na pelety Premos
(Bernhard Krone, hala 27, stoisko F24)

To automatyczne urządzenie do usuwania sznurka zwiększa wydajność granulacji i poprawia bezpieczeństwo pracy.

Ziarna, rzepak i słoma kukurydziana są poszukiwanymi surowcami w rolnictwie i przemyśle. Słomę można sprzedawać jako granulki, posiekaną słomę lub proszek słomy. Zebrana słoma jest belowana w kwadratowe bele o różnych rozmiarach, które muszą zostać rozdrobnione przed przetworzeniem na przykład na granulki. Problem polega na tym, że sznurek musi być najpierw usunięty, żmudna praca ręczna w zakurzonym otoczeniu.

Automatyczne urządzenie do usuwania sznurka w stacjonarnej prasie do granulacji Premos tnie sznurek, usuwa go z beli i umieszcza w pojemniku w zautomatyzowanej sekwencji. W pierwszym kroku trójkątny nóż przecina sznurek u dołu beli, a zgrabiarka na górze zbiera ją i podaje do hydraulicznej szpuli. Gdy się obraca, nawija sznurki, a następnie umieszcza w pojemniku. Automatyczna sekwencja może być zdalnie przerwana przez operatora.

System zapewnia znaczną poprawę w zakresie bezpieczeństwa pracy, komfortu operatora, łatwości użytkowania i wydajności.

EasyCut F 400 CV Fold
(Bernhard Krone, stoisko 27, stoisko F24)

Nowy kondycjoner kosiarki dyskowej Krone EasyCut F 400 CV oferuje szerokość roboczą 4 m. Zaletą dużej szerokości kosiarki przedniej jest fakt, że eliminuje ona potrzebę instalowania złożonych systemów sterowania opartych na czujnikach.

Dino – autonomiczny robot i precyzyjny kontroler chwastów
(Naïo Technologies, pawilon 11, stoisko B04)

Największym wyzwaniem w mechanicznym zwalczaniu chwastów jest usuwanie chwastów w rzędach upraw. W rolnictwie ekologicznym chwasty te są usuwane ręcznie, co zajmuje dużo czasu.

Robot Dino w połączeniu z precyzyjnym sterownikiem chwastów jest pierwszą autonomiczną maszyną do mechanicznego zwalczania chwastów w rzędach sałaty. Maszyna lokalizuje sałatę i aktywuje dwa elektryczne noże, które tną chwasty w przestrzeni między dwiema główkami sałaty. Sterownik wytwarza również mapę cyfrową, która jest następnie używana do zbioru.

Innowacyjny układ napędowy dla dużych pras HD
(CNH Industrial Deutschland GmbH, hala 3, stoisko A49c)

Duże prasy do belowania o dużej gęstości wymagają odpowiedniego koła zamachowego o dużej bezwładności i odpowiedniego tłoka. Dlatego wymagane są ochronne układy rozruchowe, aby zapobiec zablokowaniu się ciągnika lub przeciążeniu wałka przekaźnikowego, gdy prasa zacznie działać.

Powszechnym lekarstwem jest albo użycie hydraulicznego układu rozruchowego, który działa przy niższym momencie obrotowym, albo przejście z WOM 540 obr./min na 1000 obr./min. CNH i Walterscheid opracowali nowy układ napędowy. „Power Shift Function” pozwoliła twórcom oprogramowania na zwiększenie prędkości koła zamachowego i wydajności prasowania przy jednoczesnym zmniejszeniu bezwładności i wymiarów koła zamachowego. Zmiany są wykonywane przez wewnętrznie chłodzone sprzęgła wielopłytkowe. Hamulec wielotarczowy z wewnętrznym chłodzeniem, który jest również zintegrowany ze skrzynią biegów, spowalnia tłok, gdy jest on w optymalnej pozycji początkowej. Służy również jako hamulec bezpieczeństwa, który zatrzymuje tłok w ciągu ośmiu sekund. System zmniejsza również ryzyko pożaru, ponieważ usuwa hamulec koła zamachowego z zapylonego środowiska. Niezbędne tryby serwisowe są również wybierane za pomocą tego inteligentnego systemu sterowania.

Nowa koncepcja napędu dużych pras zwijających pomaga WOM ciągnika w uruchomieniu ciężkiego koła zamachowego, chroniąc w ten sposób ciągnik i sprzęgło WOM. Hamulec, który jest teraz zintegrowany ze skrzynią biegów, bezpiecznie i skutecznie zatrzymuje koło zamachowe i znacznie zmniejsza ryzyko pożaru.

System sterowania prasą do ciągnika T7
(CNH Industrial Deutschland, hala 3, stoisko A49c)

Ta technologia, opracowana specjalnie z myślą o aktywnej redukcji drgań, oznacza znaczną ulgę dla zdrowia i wydajności kierowcy ciągnika.

Omłot CX
(CNH Industrial Deutschland GmbH New Holland, hala 3, stoisko A49c)

Dzięki tym innowacjom w technologii omłotu i separacji CX, New Holland zwiększa wydajność omłotu i jakość pracy, a wraz z nimi wydajność kombajnów zbożowych.

Osłona ochronna do gąsienicowych ciągników leśnych
(Pfanzelt, hala 26, stoisko 22)

Zwłaszcza ze względu na wzrost ilości martwego drewna w lasach w wyniku zmian klimatu osłona ta przyczynia się do bezpieczeństwa pracy przy pracach leśnych.

Inteligentna głębokość
(Precision Planting LLC, hala 20, stoisko B14j)

SmartDepth kontroluje głębokość siewu automatycznie i dokładnie w zależności od aktualnych warunków glebowych, takich jak poziom wilgoci. W tym celu operator określa zakres wiercenia, tj. Minimalną i maksymalną głębokość, i wprowadza minimalną wilgotność. Podczas wiercenia maszyna SmartDepth mierzy i odczytuje różne poziomy wilgoci na różnych głębokościach w czasie rzeczywistym. Jednocześnie w razie potrzeby automatycznie zwiększa głębokość siewu za pomocą siłownika elektrycznego. W ten sposób każde ziarno korzysta z odpowiedniej wilgotności gleby dla niezawodnego kiełkowania.

System dozowania MultiRate
(RAUCH Landmaschinenfabrik, h
ala 9, stoisko D20)

Dzięki systemowi dozowania MultiRate do rozsiewaczy pneumatycznych firmy RAUCH jednostki dozujące każdego otworu wylotowego nawozu są regulowane w sposób ciągły i niezależnie elektronicznie.
Dzięki systemowi dozowania MultiRate możliwe jest bezpieczniejsze stosowanie nawozu.

System kontroli HillControl
(RAUCH, hala 9, stoisko D20)

HillControl Control System firmy Rauch to oprogramowanie, które poprawia dokładność dystrybucji podczas rozsiewu nawozu, szczególnie na pagórkowatym terenie. Działa w połączeniu z czujnikiem nachylenia i odchylenia w rozsiewaczach tarczowych, zmieniając punkt aplikacji, prędkość tarczy i ilość dozowania. W rezultacie odległość rozsiewu i kierunek granulatu nawozu podczas rozsiewu zmienia się dzięki kontrolowanej regulacji punktu aplikacji, co koryguje zniekształcenie wzorca rozsiewu.

Zwłaszcza w bardzo pagórkowatym terenie HillControl Control System znacznie poprawia dokładność rozdziału przy stosowaniu rozsiewaczy dwu tarczowych. Co więcej, nadmierne i niedostateczne dawkowanie jest również zmniejszone podczas jazdy po zboczach wzgórz lub przez depresje.

NEVONEX
(Robert Bosch, pawilon 11, stoisko C10 Wspólny rozwój z:
Topcon Agriculture, pawilon 11, stoisko C10f i hala 15, stoisko H27
RAUCH, pawilon 11 stoisko C10e i pawilon 9, stoisko D20
ZG Raiffeisen eG, pawilon 11, stoisko C10g
BASF Digital Farming, pawilon 11, stoisko C10b i hala 15, stoisko G48
LEMKEN, pawilon 11, stoisko C10c i pawilon 15 stoisko A42
Pessl Instruments, pawilon 11, stoisko C10d i hala 15, stoisko D53
Amazone-Werke, pawilon 11, stoisko C10a i hala 9, stoisko H19
Syngenta Crop Protection LLC, pawilon 11, stoisko C10h)

Ciągłe innowacje w rolnictwie doprowadziły do pojawienia się szeregu inteligentnych maszyn, narzędzi, czujników i oprogramowania. Oznacza to, że narzędzia mogą być niezawodnie podłączone i używane przez ISOBUS. Jednak dotychczas brakowało otwartego systemu, który stanowi podstawę do importowania nie tylko danych, ale przede wszystkim logiki i wiedzy do maszyn.

NEVONEX to taka otwarta platforma. Podobnie jak system operacyjny, stanowi podstawę aplikacji (FUNKCJE) do programowania nowych lub istniejących maszyn rolniczych. Pochodzący z przemysłu motoryzacyjnego NEVONEX opiera się na niezawodnej i odpornej na hakowanie technologii z kompleksowym szyfrowaniem.
Innowacyjnym aspektem tego produktu jest fakt, że definiuje on uniwersalne interfejsy, zapewnia bezpieczne i niezawodne prawa do odczytu i kontroli oraz gromadzi zgromadzoną wiedzę fachową dostępną w branży rolniczej oraz w sektorach wyższego i niższego szczebla.

System noktowizyjny RSM
Rostselmash, hala 9, stoisko A31b

Dzięki RSM Night Vision kierowcy mogą „widzieć” przeszkody lub ludzi w bezpośrednim otoczeniu maszyny, których nie byliby w stanie zobaczyć gołym okiem.

Wyciskacz do ziemniaków
(ROPA, hala 25, stoisko H07)

Wyciskacz do ziemniaków to urządzenie modernizujące do modułowych kombajnów do ziemniaków Ropa.

VarioCHOP
(Samo Maschinenbau, pawilon 13, stoisko A52)

Maszyny do podlewania są obecnie zwykle regulowane mechanicznie podczas postoju. Procedury regulacyjne są niezwykle złożone i czasochłonne, co w praktyce zasadniczo uniemożliwia przeprowadzenie optymalizacji. System VarioCHOP to narzędzie do podlewania dzięki któremu można szybko przeprowadzić regulację.

Czujnik NPK
(Samson Agro, hala 23, stoisko A35)

Ze względu na rosnące wyspecjalizowane wymagania prawne dotyczące precyzyjnego stosowania płynnych nawozów organicznych ważną rolę odgrywa dokładna analiza składników istotnych dla nawożenia. Oprócz pobierania próbek, które następnie należy poddać analizie chemicznej na mokro, do szacowania zawartości składników odżywczych w oborniku stosowane są obecnie czujniki bliskiej podczerwieni (NIRS).

Po raz pierwszy Samson oferuje teraz system do oznaczania azotu, fosforu i potasu w oborniku, oparty na czujniku jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR). Umożliwia analizę składników obornika bez wymagań kalibracyjnych zależnych od matrycy.

Czujniki oparte na technologii NMR obiecują mniej błędów w analizie obornika. Wstępne testy laboratoryjne wykazują również dobre dopasowanie do wartości laboratoryjnych.

System WideLining
(Väderstad, hala 12, stoisko B25)

Ścieżki technologiczne w uprawach rzędowych pozwalają każdemu opryskiwaczowi i rozrzutnikowi jeździć na szerszych i przyjaznych glebie oponach. W praktyce jednak zwykle nie jest to możliwe, ponieważ typowa szerokość rzędu wynosi zaledwie 75 cm. Istniejące rozwiązania do tworzenia szerszych szerokości torów obejmują albo zupełnie różne szerokości rzędów, albo odcięcie poszczególnych ścieżek technologicznych – mechanicznie lub hydraulicznie. System WideLining firmy Väderstad to pierwszy system, który stosuje ścieżkę technologiczną bez odcinania poszczególnych rzędów.

Agritechnica 2019, wiodące na świecie targi maszyn rolniczych, odbędą się w Hanowerze w Niemczech od 10 do 16 listopada 2019 r. 10 i 11 listopada to tzw. VIP days.

Opracowanie ADA