Aby wina nie drożały

Już od jakiegoś czasu Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa walczy o to, aby napoje fermentowane – wina owocowe, produkowane z polskich surowców, były klasyfikowane jako wina, a nie mocniejsze alkohole. Czemu? Bo akcyza na te mocniejsze jest wyższa, a co za tym idzie, cena tych win też może pójść w górę.

4 marca  został złożony wniosek Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa do ministra finansów Pawła Szałamachy. Związek zwrócił się o szczegółowe, ponowne przeanalizowanie problemu klasyfikacji wyrobów winiarskich w pozycjach CN 2206 i CN 2208 oraz podjęcie działań w celu przywrócenia właściwej interpretacji tych pozycji Nomenklatury Scalonej. Według przedstawicieli ZP PRW, zawężająca wykładnia pozycji 2206 Nomenklatury Scalonej stanowi wciąż, pomimo zmian w resorcie finansów, wyjątkowe zagrożenie dla krajowych producentów branży winiarskiej.

Panujący obecnie na rynku stan niepewności co do prawidłowej wykładni i stosowania prawa w kwestii opodatkowania wyrobów na bazie napojów fermentowanych rodzi wiele problemów. Nakładane są na nie zdecydowanie większe opłaty akcyzowe, niż mogłyby być – zamiast klasyfikować je do win i napojów winiarskich, są klasyfikowane jako mocniejsze alkohole.

Niekonsekwencja w stosowaniu prawa przez organy podatkowe jest źródłem dyskryminacji wyrobów fermentowanych produkowanych z owoców krajowych w stosunku do zagranicznych wyrobów  na bazie gronowej. Produkty krajowe oceniano nie tylko błędnie z perspektywy przepisów ustawy winiarskiej, ale do ich oceny celnicy zatrudniali laboratoria pozbawione koniecznych akredytacji. Wydaje się, że nasze oczekiwanie na weryfikację stanowiska resortu jest zupełnie zasadne. W przeciwnym razie krajowi producenci zostaną postawieni w niezwykle trudnej sytuacji, zmuszeni do nierównej konkurencji z prawnie faworyzowanymi firmami zagranicznymi – twierdzi Jerzy Kwaśniewski, prezes ZP PRW.

Jako długofalowe rozwiązanie, ZP PRW proponuje, aby ministerstwo finansów rozpoczęło działania zmierzające do rozszerzenia pozycji nomenklatury scalonej CN 2206 o szereg szczegółowych kategorii, chroniąc w ten sposób krajową produkcję podobnie jak uczynili to producenci europejskich win gronowych.

Ministerstwo Finansów w terminie  30 dni powinno odnieść się do złożonego przez ZP PRW wniosku.

Źródło: ZP PRW