Aby ograniczyć populację dzików potrzebne są skuteczne mechanizmy prawne

Mazowiecka Izba Rolnicza uważa, że dotychczasowe działania wszystkich służb i instytucji zaangażowanych w walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF) nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

– Dowodem tego są kolejne przypadki wykrycia w ostatnich tygodniach wirusa wśród odstrzelonych lub padłych dzików i w stadach trzody chlewnej w gospodarstwach rolnych. Ponadto olbrzymia skala zniszczeń dokonana przez dziki w uprawach rolnych zgłaszana przez mazowieckich rolników, którzy otrzymują symboliczne odszkodowania, rekompensujące tylko część poniesionych nakładów, świadczy o dużej populacji tego gatunku – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej

Jak podkreśla w swoim stanowisku MIR, ASF stanowi poważny problem gospodarczy, społeczny i przyrodniczy. Polska jest krajem, w którym rolnictwo (w tym produkcja trzody chlewnej) ma znaczący wkład w PKB. Jeżeli produkcja trzody chlewnej w naszym kraju ma trwać i rozwijać się, niezbędny jest skuteczny odstrzał dzików przynajmniej na obszarze występowania choroby, w strefach buforowych oraz w obszarach wzdłuż granicy naszego kraju z Rosją, Litwą, Białorusią i Ukrainą.

Dlatego też samorząd rolniczy województwa mazowieckiego postuluje o stworzenie skutecznych mechanizmów prawnych, które pozwolą zobligować organizacje łowieckie do przeprowadzenia corocznego odstrzału w celu ograniczenia populacji dzików w Polsce, co pozwoli na skuteczniejszą walkę z chorobą przyśpieszając proces całkowitego jej zwalczenia na terenie kraju.

Źródło: MIR

Opracował: Krzesimir Drozd