fbpx

Znakowanie ziemniaków na nowych zasadach

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki.

– Brak harmonizacji na poziomie Unii Europejskiej formatu numerów wpisu do rejestru powoduje jednak, iż trudne jest lub wręcz niemożliwe określenie na poszczególnych etapach obrotu bulwami ziemniaka kraju ich pochodzenia, Na problem ten wskazywali producenci ziemniaka, sygnalizując, iż w praktyce w obrocie bulwami ziemniaka dochodzi do zafałszowań ich pochodzenia. Powoduje to zatem, iż obecne przepisy nie spełniają w pełni swojej roli. Dotyczy to w szczególności zwalczania bakterii Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi .

Samasz loteria - baner

Dlatego też , aby zapewnić łatwą identyfikacje pochodzenia bulw ziemniaka na każdym etapie ich obrotu, w projektowanym rozporządzeniu proponuje się, aby wynikające z przepisów UE oznakowanie zostało uzupełnione przez informacje o ich pochodzeniu.

Informacja o kraju pochodzenia bulw ziemniaków powinna być podawana w przypadku ziemniaków importowanych z państw trzecich oraz w przypadku wprowadzania ich do obrotu przez podmiot inny niż producent.

W nowelizacji rozporządzenia  proponuje się, aby informacja o kraju pochodzenia bulw ziemniaków była podawana w języku polskim (tak aby była zrozumiała dla odbiorcy), lub w formie dwuliterowego kodu zgodnego ze Standardem ISO 3166-1 — Kody nazw krajów i ich podział – część 1: kody państw.

Jednocześnie, aby ograniczyć obciążenia administracyjne związane z proponowanym rozwiązanie, przewiduje się, aby wskazanie nazwy kraju pochodzenia bulw ziemniaka przed numerem wpisu nie było wymagane, jeżeli informacja o kraju ich pochodzenia umieszczona została na opakowaniu lub dołączonej do niego etykiecie, w języku polskim lub w formie dwuliterowego kodu ISO.

Źródło: MRiRW

Dekalb Bayer - baner
Baner Agrosimex Alaska
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.