Znaczące spadki cen zbóż

Pomiędzy ostatnim tygodniem czerwca (24‒30.06) a pierwszym tygodniem sierpnia (29.07‒4.08) cena pszenicy konsumpcyjnej podawana w oficjalnych notowaniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi obniżyła się aż o 24% (216 zł/t).

Od początku 2005 r. tylko dwa razy zdarzyło się, że ceny w ciągu pięciu tygodni spadły jeszcze bardziej; obydwa te przypadki miały miejsce w lipcu i sierpniu, jak wynika z analiz BGŻ. Po raz pierwszy, pomiędzy drugim tygodniem lipca, a drugim tygodniem sierpnia 2008 r. cena spadła minimalnie bardziej, bo o 217 zł/t. Po raz drugi, pomiędzy ostatnim tygodniem czerwca, a pierwszym tygodniem sierpnia 2011 r., cena obniżyła si ę o 219 zł/t. Po tych głębokich spadkach, sytuacja potoczyła si ę jednak zupełnie inaczej. W 2008 r. ceny jeszcze spadały, chociaż znacznie wolniej, przez prawie kolejne trzy miesiące. W 2011 r. ceny po opisanym głębokim spadku, zaczęły lekko rosnąć.
Obserwowane w ostatnich tygodniach spadki cen pszenicy w Polsce są znacznie szybsze niż przeciętnie na świecie.

Tab. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż (29.07‒4.08).

Towar

Rodzaj

Polska

Makroregiony

Centralno-

Wschodni

Południowy

Północno-

Zachodni

Pszenica

Konsumpcyjna

Paszowa

698

694

707

665

705

737

672

703

Żyto

Konsumpcyjne

Paszowe

405

460

403

418

427

401

401

477

Jęczmień

Konsumpcyjny

Paszowy

Browarny

589

671

750

592

693

nld

nld

653

nld

595

657

836

Kukurydza

Paszowa

838

834

843

836

Owies

Konsumpcyjny

Paszowy

430

398

370

Nld

435

456

Pszenżyto

Paszowe

541

524

537

554

Źródło: MRiRW
Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, śląskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
nld – niewystarczająca liczba danych
Indeks światowych cen pszenicy obliczany przez Międzynarodową Radę Zbożową obniżył się w analizowanym okresie zaledwie o 3%. Notowania kontraktu wrześniowego na pszenicę na giełdach w Stanach Zjednoczonych po przeliczeniu na złote obniżyły się minimalnie ‒ pszenicy SRW na giełdzie w Chicago o 2,5%, a pszenicy HRW na giełdzie w Kansas City o 0,7%. Spadki notowań kontraktu listopadowego na giełdzie Matif były nieco głębsze, bo wyniosły 5,4%, lecz nadal były znacznie mniejsze niż spadki w Polsce. Wprawdzie ceny w transakcjach rzeczywistych w wielu krajach unijnych spadały bardziej niż ceny giełdowe, jednak nadal spadki w Polsce na ich tle są wyjątkowo głębokie.
Źródło: Analizy BGŻ