fbpx

Ziemniaki w obrocie – tylko oznakowane

Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina rolnikom, ze uprawa bulw ziemniaków w Polsce oraz przemieszczanie ich wewnątrz Unii Europejskiej może być prowadzona wyłącznie przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Bulwy ziemniaków muszą posiadać oznakowanie zawierające numer wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Ziemniaki mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane do innych państw członkowskich UE, jeśli wszystkie ziemniaki w miejscu produkcji, z którego pochodzą przemieszczane bulwy, zostały przebadane przez wojewódzkiego inspektora i uznane za wolne od bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus – Cms (bakterioza pierścieniowa ziemniaka).

Samasz loteria - baner

Ziemniaki pochodzące z miejsc produkcji, w których wysadzone zostały jedynie sadzeniaki kwalifikowane lub ziemniaki badane na obecność bakterii Cms i uznane za wolne, będą mogły być wysyłane do innych państw członkowskich Unii Europejskiej po przeprowadzeniu badań jedynie wysyłanych partii.

Do każdego opakowania bulw ziemniaków musi być dołączony numer wpisu do tego rejestru producenta i dystrybutora.

Ziemniaki przemieszczane do innych krajów Unii Europejskiej muszą być zaopatrzone również w „Zaświadczenie potwierdzające niewystępowanie bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (bakterioza pierścieniowa ziemniaka)” wydane przez wojewódzkiego inspektora.

– Ziemniaki przemieszczane do krajów trzecich, muszą spełniać wymogi kraju przeznaczenia. Kto wprowadza do obrotu lub przemieszcza bulwy ziemniaków bez oznakowania i/lub zaświadczenia podlega karze grzywny. Wprowadzanie do obrotu lub przemieszczanie bulw ziemniaka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wpisu do rejestru przedsiębiorców skutkuje, zgodnie z art. 108 ust.1 pkt 3) ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2138), naliczeniem opłaty sankcyjnej w wysokości 2 270 zł – informuje Andrzej Kwiatkowski – Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi.

Źródło: PIORIN

Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.