Zgodnie z unijnymi dyrektywami

W tym tygodniu, podczas 32 posiedzenia Senatu RP (13 – 16 grudnia) wyższa izba naszego Parlamentu będzie się zajmować projektem ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin.

Przygotowana przez rząd Nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do trzech dyrektyw unijnych związanych z nasiennictwem i roślinami sadowniczymi. Umożliwia ona wpisywanie do krajowego rejestru odmian gatunków, które nie są objęte przepisami unijnymi, a są tradycyjnie uprawiane w Polsce, a przez to ważne pod względem gospodarczym lub z uwagi na konieczność zachowania bioróżnorodności roślin.

Wprowadza też zmiany dotyczące etykietowania, plombowania i pakowania materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych, definicji materiału siewnego oraz materiału szkółkarskiego oraz przepisów w zakresie rejestracji dostawców i odmian. Nowe regulacje ograniczają również koszty działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Źródło: Senat RP