fbpx

Zarząd KRIR w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie

W związku z trudnościami, jakie stoją przed polskimi rolnikami w obecnym czasie naznaczonym epidemią COVID 19, skutkami wieloletniej suszy i rozchwianiem rynków rolnych Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przedstawia najważniejsze problemy do rozwiązania w rolnictwie:

– brak środków na obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Już w okresie wiosennym zakłady ubezpieczeniowe nie zawierały z rolnikami polis ubezpieczeniowych od przymrozków wiosennych, suszy i innych zdarzeń objętych dopłatami do składek z budżetu państwa, ze względu na wyczerpanie środków na dopłaty. Według informacji przekazanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dodatkowe środki w wysokości 150 mln zł zostaną uruchomione po przekazaniu ich przez KOWR, najwcześniej w czerwcu br. Wyczerpanie środków finansowych uniemożliwiło wielu rolnikom ubezpieczenie upraw. Skutkiem tej sytuacji będzie konieczność poniesienia pełnych kosztów strat spowodowanych anomaliami pogodowymi przez samych rolników. Uniemożliwi to też wielu rolnikom uzyskanie ewentualnej pomocy klęskowej, z powodu nie ubezpieczenia wymaganych 50% upraw. Brak środków na dopłaty do ubezpieczeń powoduje, że nasza praca nad zachęceniem rolników do ubezpieczeń staje się bezprzedmiotowa, bo nadal mamy około 20% ubezpieczonych. Oczekujemy od Rządu RP zapewnienia wystarczającej puli środków w budżecie państwa na pokrycie ww. dopłat.

– domagamy się jak najszybszej wypłaty wszystkich zobowiązań państwa wobec rolników w pełnej wysokości (w tym odszkodowań za skutki suszy z 2019 r., należnych środków z PROW i innych niezrealizowanych dotychczas wypłat).

– Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych jest za utrzymaniem na dotychczasowych zasadach dopłat do materiału siewnego z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Obecny system stanowi znaczną zachętę i pomoc we wprowadzaniu postępu genetycznego i wspiera rozwój polskiej hodowli roślin. Wstrzymanie tej pomocy może doprowadzić do niekontrolowanego wysiewu nasion o nieznanym pochodzeniu.

– konieczne jest podjęcie działań, które doprowadzą do oddłużenia gospodarstw zanim dojdzie do ich upadku. Jednym z podstawowych problemów jest brak koordynacji pomiędzy bankami a instytucjami wydającymi zaświadczenia niezbędne do uzyskania pomocy kredytowej. Powinny zacząć istnieć kredyty konsolidacyjne udzielane przez BGK.

– domagamy się ustanowienia krajowego programu produkcji prosiąt w Polsce. Obecnie polska hodowla trzody chlewnej praktycznie nie istnieje, a prawie cała produkcja opiera się na materiale genetycznym z zagranicy, głownie z Danii. Należy odbudować polską hodowlę trzody chlewnej.

– Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przeciwstawia się bezprawnemu działaniu tzw. „pseudoekologów – obrońców zwierząt” niemających podstaw prawnych do podejmowania jakichkolwiek działań na terenie prywatnej własności gospodarstw rolnych.

– Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych nie zgadza się z przedstawionym przez Komisję Europejską projektem założeń dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu. Ogólne intencje tego dokumentu są jak najbardziej słuszne i godne pochwały, jednak sposób traktowania rolników, jako zagrożenia dla środowiska i nakładanie na nich obciążeń utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie podstawowego zadania rolnictwa, jakim jest wyżywienie obywateli Europy.

– w pomocy państwa w związku z COVID-19 występuje nierówne traktowanie rolników. Zarząd KRIR wnioskuje, aby traktować rolników na tych samych zasadach, co przedsiębiorców, m.in. rozwiązać problem obowiązkowego wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, co jest warunkiem skorzystania z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej i obecnie stanowi problem w uzyskaniu pomocy jak przedsiębiorca.

Zarząd KRIR

McHale - baner - kwiecień 2024
Axial Syngenta baner
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.