Zaproszenie: pałuckie imprezy rolnicze

XVIII Pałuckie Targi Rolne i XII Pałucka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Żninie odbędą się w dniach 23-24 sierpnia 2014 r.

Pałuckie Targi Rolne to impreza organizowana od 1997 roku w Żninie nad Jeziorem Czaplem. Gromadzi corocznie wystawców z całej Polski i ma za zadanie zaznajomienie rolników z ofertą firm branżowych. 
Pałucka Wystawa Zwierząt Hodowlanych organizowana jest od roku 2002 – w tym samym terminie, co Pałuckie Targi Rolne i przez tych samych organizatorów. Na imprezie wystawiana jest trzoda chlewna oraz króliki, drób, gołębie i inne drobne zwierzęta. Kwalifikację zwierząt na wystawę prowadzą związki hodowców, ocena dokonywana jest przez wyspecjalizowane komisje.
Podczas Pałuckich Targach Rolnych odbędą się także pokazy pracy sprzętu rolniczego. Organizatorzy przewidują, że na targi przyjedzie – podobnie jak w roku ubiegłym, ponad 300 wystawców z całej Polski. W 2013 roku targi odwiedziło ponad 28000 osób, a wśród obecnych wystawców licznie reprezentowana była branża maszynowa, paszowa, ogrodnicza i nawozowa. 
 
AT na podstawie informacji organizatora imprezy