Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa

Dziki

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  12 września przystąpiła do pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Jarosław Sachajko (Kukiz15).

Projekt ma na celu umożliwienie rolnikom sprzedaży swoich produktów na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej – do sklepów, stołówek, restauracji.

W tym samym dniu – na kolejnym posiedzeniu Komisja wysłuchała informacji Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat odstrzału dzików w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce, informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat nowych przypadków występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce i informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków wdrożenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Informacje przedstawili: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki, podsekretarz stanu w MRiRW – Ewa Lech, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny konserwator przyrody – Andrzej Szweda-Lewandowski oraz kierownik Działu Hodowli i Ośrodków Hodowli Zwierzyny Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego – Bartłomiej Popczyk.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. ma za zadanie podniesienie poziomu zabezpieczenia przed wirusem ASF gospodarstw zlokalizowanych na terenie występowania choroby, m.in. zachęca do rezygnacji z hodowli świń na jakiś czas.
Od 11 września br. Komisja Europejska na terenie wszystkich stref pozwala zastosować rekompensatę za likwidację hodowli dla rolników którzy produkują do 50 sztuk świń. Program jest dobrowolny, a kwoty rekompensat są jeszcze konsultowane.

Aktualnie na terenie kraju pojawiły nowe przypadki ASF. Z wyliczeń MRiRW w woj. podlaskim jest obecnie 11 ognisk, 4 w woj. mazowieckim i 45 ognisk w woj. lubelskim. Łącznie od początku pojawienia się choroby na terenie Polski w 2014 r., odnotowano 97 ognisk.

Sekretarz stanu w MRiRW, koordynator rządu ds. ASF – Jacek Bogucki poinformował, że zwalczanie ASF jest sprawą priorytetową – na ten cel przeznaczono ostatnio 140 mln zł. Poinformowano również, iż odstrzał dzików w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń w Polsce realizowany jest głównie w oparciu o akty prawa miejscowego, tj. rozporządzenia powiatowych lekarzy weterynarii lub wojewodów. Według stanu na dzień 4 września br. odstrzelono 3394 dziki z 7012 zaplanowanych. Przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego podkreślił, że nie będzie już w planach łowieckich górnych limitów odstrzału dzików, co umożliwi intensyfikację polowań.

W trakcie dyskusji rolnicy poruszali m.in. kwestie: trudność spełnienia warunków bioasekuracji, niedostatecznych odszkodowań, utylizacji padłych dzików. Sugerowano, by bioasekurację wprowadzić w całym kraju dla bezpieczeństwa hodowli zwierząt.

Źródło: Sejm RP