Z pola do garnka

W ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie realizuje projekt – cykl szkoleń „Z pola do garnka – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”.

– Celem operacji jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne, krok po kroku, rolników zajmujących się produkcją ekologiczną do nawiązania współpracy między sobą w celu podjęcia wspólnych działań marketingowych, promocyjnych, tworzenia wspólnej oferty handlowej, wymiany wiedzy i doświadczeń, umożliwienia podjęcia rozmów z większymi odbiorcami surowca ekologicznego np. w postaci Ogólnopolskiego Klastra Rolnictwa Ekologicznego – informuje CDR.

Seminaria i szkolenia skierowane są przede wszystkim do rolników produkujących metodami ekologicznymi, zainteresowanych podjęciem produkcji metodami ekologicznymi,
będących w okresie konwersji oraz do młodych rolników, doradców rolniczych ds. rolnictwa ekologicznego i przedsiębiorczości czy przedstawicieli lokalnych grup działania (LGD).

Podczas szkoleń zaplanowano pierwszego i trzeciego dnia wizytę w Regionalnym Centrum Produktu Lokalnego, podczas której uczestnicy zapoznani zostaną z procedurą tworzenia grup współpracy w innych regionach Polski. Natomiast drugiego dnia odbędą się warsztaty w czterech gospodarstwach, rolników współpracujących w ramach stowarzyszenia. Pokazane zostaną bezpośrednie korzyści wynikające z takiej formy kooperacji.

Zdaniem CDR realizacja operacji wpłynie na rozpowszechnienie i spopularyzowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego w naszym kraju. Może przyczynić się również do zatrzymania spadku liczby gospodarstw rolnych produkujących mało opłacalnymi metodami ekologicznymi.

Źródło: CDR