XXIX Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej

Pod patronatem Wiadomości Rolniczych Polska Związek Młodzieży Wiejskiej w dniach od 30 czerwca do 4 lipca 2015 roku w Mrzeżynie, w województwie zachodniopomorskim organizuje XXIX Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej. Koncert finałowy odbędzie się 4 lipca o godzinie 16 na terenie portu w Mrzeżynie.

Głównym celem Festiwalu jest tworzenie więzi wspólnotowej młodego pokolenia Polaków w oparciu o wartości kultury narodowej oraz ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości regionalnej. Ponadto zachęcenie młodzieży do poznania i ochrony regionalnego oraz narodowego dziedzictwa, aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym wspólnoty lokalnej, regionu, kreatywnego działania w kształtowaniu własnego środowiska i krajobrazu kulturowego i poszukiwania oryginalnych metod promocji dorobku własnego środowiska i własnych osiągnięć twórczych. Integrowanie młodzieży z różnych regionów Polski, tworzenie więzi wspólnotowej młodego pokolenia Polaków w oparciu o wartości kultury narodowej; ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej.
 
 Festiwal adresowany jest do uzdolnionej artystycznie młodzieży szkół ponadpodstawowych pochodzącej z terenów wiejskich.  Młodzi artyści prezentują swoje umiejętności taneczne, krasomówcze, teatralne, wokalne i muzyczne ( muzyka instrumentalna) oraz w kategorii rękodzieła artystycznego.
 
Jak podkreślają organizatorzy festiwal ma mobilizować do poszukiwania i odkrywania oryginalnych metod promocji własnego regionu poprzez prezentacje indywidualnych i zespołowych osiągnięć twórczych, aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym własnego regionu, a także pielęgnowaniu narodowego dziedzictwa kulturowego i tworzenia więzi wspólnotowej młodego pokolenia w oparciu o ugruntowane poczucia tożsamości regionalnej i narodowej i inspiracji i poszukiwania nowych form pracy artystycznej i wychowawczej.