Wpłać składkę KRUS do końca stycznia!

Do końca stycznia jest czas na wpłatę należnych składek KRUS na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie i emerytalno-rentowe. Jakie są ustalone stawki?

Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2016 r. została ustalona w wysokości 42 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej składki, czyli 14 zł.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (stanowiąca 10% emerytury podstawowej obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału) w I kwartale 2016 r. stanowić będzie 10% obowiązującej w czerwcu br. emerytury podstawowej (880,45 zł)., tj. 88 zł.

Osoby ubezpieczone w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych opłacają składkę podstawową i dodatkową miesięczną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, która w I kw. 2016 r. wynosi:

  • 12% emerytury podstawowej – 106 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych
  • 24% emerytury podstawowej – 211 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych od 100 do 150 ha przeliczeniowych
  • 36% emerytury podstawowej – 317 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych od 150 do 300 ha przeliczeniowych
  • 48% emerytury podstawowej – 423 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Składki za I kwartał trzeba wpłacić najpóźniej do końca stycznia 2016 r.

Renata Struzik, źródło: KRUS