Więcej wina

Najnowsze dane Copa – Cogeca dotyczące tegorocznego winobrania ukazują średni wzrost produkcji o 2,7% w krajach Unii Europejskiej w stosunku do ubiegłego roku.

– W większości krajów winobranie było w tym roku udane, zarówno, jakość jak i ilość były wysokie, częściowo dzięki lepszym warunkom meteorologicznym. Zebrano w tym roku 171,2 mln hl, a w roku ubiegłym 166,7 mln hl. Jest to jednak mniej niż zebraliśmy w roku 2012/2013 – mówi Thierry Coste. Przewodniczący grupy roboczej Copa – Cogeca ,,Wino’’

 Jak zaznacza w swoim komunikacie Copa – Cogeca produkcja poszła w górę przede wszystkim w dużych krajach producenckich, m. in. we Francji, gdzie osiągnęła poziom 47,7 mln hl i we Włoszech (50,3 mln hl). Znaczny wzrost produkcji zaobserwowano również w Polsce, Bułgarii, Republice Czeskiej, Słowenii, Austrii, Portugalii oraz na Węgrzech i Chorwacji. Niestety niektóre regiony w Hiszpanii – kraju, gdzie produkuje się wiele wina – ucierpiały w tym roku ze względu na suszę i produkcja spadła o 5,3%.