Więcej warzyw

Na obecnym etapie wegetacji łączną produkcję warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi szacuje na poziomie o ok. 16% wyższym od ubiegłorocznego, tj. na ok. 4,4 mln ton. W porównaniu do słabych zbiorów z 2015 r. przewiduje się wzrost produkcji wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych.

Produkcję kapusty  ocenia się na ponad 1 mln ton (o ok. 17% więcej niż w 2015 r.), a kalafiorów na 230 tys. ton (o 18% więcej). Zbiory buraków i marchwi jadalnej zostały oszacowane na poziomie o 16% wyższym od ubiegłorocznego, tj. odpowiednio na 345 i 785 tys. ton. Produkcję cebuli przewiduje się na poziomie 620 tys. ton (o 13,0% więcej niż w 2015 r.). Zbiory pomidorów szacuje się na 255 tys. ton (o 8% więcej), a ogórków 260 tys. ton (o 18% więcej). Produkcję pozostałych gatunków warzyw łącznie szacuje się na poziomie zdecydowanie wyższym od ubiegłorocznego, tj. na ponad 870 tys. ton – informuje resort rolnictwa.

Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej  w bieżącym roku zbiory warzyw spod osłon obniżą się o ok. 1,2% w porównaniu do 2015 r. i wyniosą 990 tys. ton, w tym zbiory ogórków będą niższe o 2,5% (na poziomie 260 tys. ton), a zbiory pomidorów nieznacznie niższe, na poziomie 550 tys. ton. Natomiast zbiory pieczarek będą o ponad 3% wyższe niż w 2015 r. i wyniosą 320 tys. ton.

Źródło: MRiRW