Więcej rzepaku

Polska jest trzecim – po Francji i Niemczech – producentem rzepaku w Unii Europejskiej. Według Głównego Urzędu Statystycznego w kraju pod zbiory rzepaku i rzepiku w 2017 r. przeznaczono ponad 0,8 mln ha. Powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku, w porównaniu z ubiegłym rokiem, zwiększyła się o 3%.

Największy udział rzepaku w całkowitej powierzchni zasiewów notowano w województwach: opolskim (16,3%), dolnośląskim (16%) oraz zachodniopomorskim (15,6%). W województwach: opolskim, małopolskim, śląskim, lubelskim i podlaskim odnotowano wzrost areału upraw rzepaku, a w pozostałych jedenastu – nastąpił spadek..

Zimowe i wiosenne straty w uprawach rzepaku pod zbiory w sezonie 2017/2018 były niewielkie (wg GUS powierzchnia do zaorania wyniosła 12 tys. ha, co odpowiadało 1,4% powierzchni zasianej jesienią i była około 11-krotnie mniejsza niż w 2016 r.) Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej  – Państwowy Instytut Badawczy przewiduje, że zbiory rzepaku w 2017 r. mogą wynieść 2,7 mln ton, co oznacza, że mogą być o około 22% większe niż w 2016 r.

Źródło: ARR