W sprawie zmiany ustawy – Prawo łowieckie

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej przekazał do Kancelarii Sejmu swoją opinię w sprawie poselskiego projektu zmiany ustawy – Prawo łowieckie.

Jak udało się nam dowiedzieć ZGWRP w swej opinii pozytywnie odnosi się do projektu zmiany ustawy Prawo łowieckie w zakresie zmiany regulacji dochodzenia i rozpatrywania spraw związanych z odszkodowaniami za straty wyrządzone przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych, a w szczególności utworzenia Państwowego Funduszu Odszkodowawczego.

Prezentujemy opinię ZGWRP w sprawie zmiany ustawy – Prawo łowieckie.