fbpx

Uwagi KRIR

Prezentujemy uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia ministra środowiska w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał następujące  uwagi do projektu:

  1. W §1 ust. 1 punkt 1 i 2, przepis nie jest jasny, kto będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie wizji terenowej oraz będzie odpowiedzialny za oznakowanie gatunków chronionych i miejsc istotnych dla tych gatunków. Jeżeli zadanie to będzie powierzone administracji, przyczyni się do dalszej biurokratyzacji.
  2. W §1 ust. 1 punkt 5, należałoby dodać wyraz „zasiedlone” po wyrażeniu – drzewa dziuplaste. Zasiedlone drzewa dziuplaste powinno się „pozostawić do ich naturalnego rozpadu”. Do tej pory, co było często podnoszone przez rolników Nadleśnictwa dokonywały wycinki lasów i zadrzewień pomimo trwającego okresu lęgowego, natomiast rolnikom nie wolno było w tym okresie wycinać drzew.
  3. W § 1 ust. 1 pkt 6 – należałoby się zastanowić nad zasadnością punktu 6 – dotyczącego pozostawiania martwych drzew. Las gospodarczy należy pielęgnować z największą starannością, a martwe drzewa mogą być źródłem wystąpienia szkodliwych organizmów (korników), zwiększać ryzyko pożaru w lesie, a także być przyczyną nieszczęśliwego wypadku, np. zwalenia się martwego drzewa (posuszu) na człowieka.

Źródło: KRIR

McHale - baner - kwiecień 2024
Syngenta baner Treso
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.