Usuwanie drzew – bez zezwolenia

Jeśli jesteś osobą fizyczną, możesz usunąć ze swojej nieruchomości każde drzewo, bez względu na jego obwód, pod warunkiem, że usuwasz je na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Oba warunki (własność nieruchomości należąca do osoby fizycznej i określony cel usunięcia) należy spełnić łącznie – informuje Ministerstwo Środowiska

Usunięcie może być jednak niemożliwe lub utrudnione, jeżeli drzewo jest objęte dodatkową ochroną, czyli  na przykład jest pomnikiem przyrody, jest zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym i nadwodnym w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu; ponadto jest objęte ochroną konserwatora zabytków lub znajduje się w zasięgu prac związanych z usuwaniem występują chronione gatunki zwierząt, roślin albo grzybów.

Źródło: Ministerstwo Środowiska