Unijne obserwatorium rynku mięsa

Copa i Cogeca zadowolone są z utworzenia przez Komisję Europejską nowego unijnego obserwatorium rynku mięsa, które będzie dostarczać rolnikom aktualnych informacji, co z kolei pozwoli im na antycypowanie działań na wypadek ewentualnego kryzysu.

Stworzenie nowego obserwatorium było zapowiedziane już w marcowym pakiecie unijnej pomocy. My już wcześniej wielokrotnie mówiliśmy o konieczności jego powołania. Stworzona zostanie platforma, na której będzie mogła odbywać się wymiana informacji na temat sytuacji rynkowej i trendów, w którą będą mogły angażować się wszystkie zainteresowane podmioty. Aby przedsięwzięcie przyniosło spodziewane efekty, koniecznym jest posiadanie aktualnych i przejrzystych informacji rynkowych z całego łańcucha dostaw, zarówno na poziomie unijnym jak i światowym. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie szybkich działań już na etapie pierwszych informacji kryzysowych. Dane pochodzące z Obserwatorium będą mogły być wykorzystywane przez nasze grupy robocze oraz grupy dialogu obywatelskiego i będą obrazować sytuację rynkową oraz działania podejmowane w obszarze polityki – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa–Cogeca.

Copa-Cogeca zachęcają Komisję do rozszerzenia działań tego Obserwatorium, tak aby zbierało ono również informacje na temat mięsa owczego i koziego, a także drobiu oraz jajek, dzięki czemu zwiększy się przejrzystość w obszarze całego łańcucha dostaw oraz czytelniejsze będą informacje na temat obowiązujących na nim cen.