UE za energią z węgla i gazu?

Komisarz UE ds. energii Günther Oettinger modyfikuje raport dotyczący subwencji w zakresie polityki energetycznej.

Jak donosi dziennik „Suddeutsche Zeitung”, komisarz spowodował wykreślenie z raportu, dotyczącego subwencji w zakresie polityki energetycznej, danych porównawczych ukazujących wsparcie udzielone energii atomowej i węglowej – opiewa ono na kwotę rzędu stu miliardów euro!
Dziennikarze dotarli do dwóch projektów raportu. Z jednego z nich wynika, że w 2011 roku w krajach Unii z budżetów państwowych łącznie na inwestycje w energię odnawialną przeznaczono 30 mld euro, na elektrownie atomowe 35 mld euro, węglowe 26 mld euro, a gazowe 14 mld euro. W sumie europejski sektor energetyczny dostał 130 mld euro pomocy finansowej. Oettinger – pisze der Spiegel – najwyraźniej uznał te liczby za zbyt kontrowersyjne i zredukował je w odniesieniu do energetyki konwencjonalnej.
Ponadto produkcja energii z węgla i gazu wspierana była pośrednio kolejną kwotą rzędu 40 miliardów euro. Dziennik wnioskuje, że Oettinger uważa powyższe dane liczbowe, obrazujące miliardowe subwencje udzielane dla wsparcia energii konwencjonalnych, najwidoczniej za zbyt drażliwe, dlatego nakazał usunięcie ich z raportu.
(Źródło: Der Spiegel)