Szanse dla polskiego rolnictwa w uprawie konopi przemysłowych

Sejmowa Komisja Rolnictwa  i Rozwoju Wsi 14 grudnia rozpatrzyła informację ministra rolnictwa na temat sytuacji na polskim rynku lnu, konopi i chmielu na przestrzeni ostatnich 40 lat.

Wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki poinformował, że od początku lat 70. w Polsce spadała powierzchnia uprawy roślin włóknistych. Powodem rezygnacji rolników z uprawy lnu były m.in.: niska opłacalność uprawy, zmniejszenie popytu na włókna lniane, wzrastający import tańszego włókna.

W 2015 r. wzrosła powierzchnia uprawy lnu do 5,8 tys. ha (średnia w latach 2010-2014 – 2,7 tys. ha), m.in. jako rezultat wprowadzenia dopłat do uprawy tych roślin. W 2016 r. powierzchnia uprawy lnu wynosiła ok. 7,6 tys. ha; ok. 97,8% stanowiła uprawa lnu oleistego.

Uprawa konopi stanowi niewielki odsetek produkcji rolnej, ale od kilku lat systematycznie wzrasta. Prognozy są dobre, rośnie zapotrzebowanie na włókno, paździerze, nasiona i olej z konopi. W latach 60. obszar uprawy konopi w Polsce sięgał 30 tys. ha. Kłopoty ze zbytem i mniejsza opłacalność sprawiły, że rolnicy stopniowo rezygnowali z uprawy.

W 2015 r. powierzchnia uprawy konopi przemysłowych w Polsce wynosiła 677 ha, a w 2016 r. – 937 ha. Dzięki działaniom prowadzonym na rynku konopi, w tym w zakresie wsparcia do uprawy oraz badań naukowych dotyczących zwiększenia wykorzystania konopi w różny

Polska jest trzecim, po Niemczech i Czechach producentem chmielu w Unii Europejskiej. W 2016 r. uprawę chmielu prowadziło 644 plantatorów. Chmiel uprawiany jest w rejonie lubelskim, wielkopolskim i dolnośląskim. W 2016 r. zbiory chmielu były wyższe o 39% niż w 2015 r. i ukształtowały się na poziomie 3043 t oraz wyższe o 44% od średniej z poprzednich 5 lat.

Komisja zapoznała się też  z opracowaniem Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich pt. „Szanse dla polskiego rolnictwa w uprawie konopi przemysłowych”.

Dyrektor instytutu dr Robert Sobków poinformował, że polskie rolnictwo może odegrać rolę lidera upraw konopi w UE dzięki m.in. technologii agrokultury tej rośliny oraz cenionym w świecie odmianom. Konopie siewne (Cannabis satíva) są stosowane do celów włókienniczych, jako surowiec olejarski, na paszę, do produkcji żywności, biokompozytów, materiałów budowlanych, kosmetyków, suplementów diety, parafarmaceutyków i farmaceutyków. Konopie są na liście gatunków do dywersyfikacji upraw w ramach zazielenienia i nadają się do upraw ekologicznych.

W trakcie dyskusji posłowie mówili o potrzebie dywersyfikacji dochodów rolniczych i roli, jaką mogą odegrać konopie, w tym konopie indyjskie, zwane też leczniczymi. Zastanawiano się nad możliwością dopuszczenia do ich uprawy w Polsce, np. w instytucie, ponieważ zapotrzebowanie na marihuanę leczniczą przekracza możliwości dostawcy holenderskiego, z którego usług Polska korzysta, a polscy pacjenci mają prawo kupić konopie indyjskie w aptekach.

Źródło:  Sejm RP