Świnie w dobrej cenie

W pierwszym tygodniu sierpnia 2017 roku cena zakupu żywca wieprzowego wyniosła 5,47 zł/kg i w stosunku do tygodnia poprzedniego wzrosła o 5 groszy (0,9%), a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (5,34 zł/kg) cena była wyższa o 2,5% – informuje resort rolnictwa.

Według specjalistów z Agencji Rynku Rolnego Poprawa relacji cen żywca wieprzowego do cen pasz przyczyniła się do wzrostu krajowego pogłowia świń. Na początku marca 2017 r. pogłowie trzody chlewnej w Polsce (wg GUS) liczyło 11,3 mln sztuk, o 7,6% (o 797 tys. sztuk) więcej niż przed rokiem. W odniesieniu do marca 2016 r. wzrost liczebności nastąpił we wszystkich grupach produkcyjno-użytkowych oprócz prosiąt, których pogłowie spadło o 0,9%. Najbardziej wzrosło pogłowie tuczników (o 11,6%) i warchlaków (o 10,2%). Loch było o 6,3% więcej, w tym loch prośnych – o 7,7% więcej. Wzrost liczebności stada macior prośnych i warchlaków pozwala przypuszczać, że w kolejnych miesiącach 2017 r. nastąpi dalszy wzrost pogłowia świń.

Zmiany w pogłowiu zapowiadają także wzrost krajowej produkcji żywca wieprzowego w 2017 r. Uwzględniając stan i strukturę pogłowia trzody chlewnej, IERiGŻ – PIB ocenia, że w pierwszej połowie 2017 r. krajowa produkcja żywca wieprzowego mogła być o około 3% większa niż w tym samym okresie 2016 r. i wynieść 1 245 tys. ton (973 tys. ton mpc.). W drugiej połowie 2017 r. jej wzrost może być jeszcze większy (i wynieść około 6%). W efekcie w całym 2017 r. produkcja żywca wieprzowego może się ukształtować na poziomie około 2 515 tys. ton (1 963 tys. ton mpc.) – informuje resort rolnictwa.

Źródło: MR i RW