Stabilizacja na rynku wołowiny

Od połowy lutego ceny bydła rzeźnego na rynku krajowym są względnie stabilne.

W dniach 19–25.03.2018 r. za żywiec wołowy (dane ZSRIR MRiRW) dostawcom płacono średnio 6,84 zł/kg, o 2 gr/kg mniej niż w po-przednim tygodniu i niż przed miesiącem. Cena tego żywca była jednak o 8% wyższa niż rok wcześniej.

– Podobne tendencje cenowe bydła rzeźnego utrzymują się w większości krajów UE. W dniach 19–25.03.2018 r. za żywiec wołowy klasy R3 unijni dostawcy otrzymywali przeciętnie 386,73 EUR/100 kg, nieznacznie (o 0,2%) więcej niż w poprzednim tygodniu i o 0,5% więcej niż przed miesiącem. Cena ta była również o 4% wyższa niż przed rokiem. Wołowina tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 335,36 EUR/100 kg i była o 13% niższa niż średnio w UE – informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Jak ustaliliśmy zakłady mięsne zbywały kompensowane ćwierćtusze wołowe przeciętnie po 13,77 zł/kg, o 1% drożej niż w poprzednim tygodniu. Cena ćwierćtusz wołowych była o 1,5% wyższa niż przed miesiącem oraz o 9% wyższa niż przed rokiem.

Źródło: KOWR