SOŁECTW@ w sieci

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów organizuje IV już edycję ogólnopolskiego konkursu na najlepszą wiejską stronę internetową – „SOŁECTW@ w sieci”.

Do 15 września administratorzy wiejskich stron internetowych z całej Polski mogą przysyłać swoje zgłoszenia na adres:

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów,
ul. Zofii Urbanowskiej 8,
62-500 Konin.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział wszystkie zainteresowane osoby, które są autorami wiejskich stron internetowych, tj.: stron sołectw lub wsi. Strony internetowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo. – Jak w poprzednim roku warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest rejestracja swojej strony na portalu www.naszawioska.pl. Ponadto rozszerzamy konkurs o strony zakładane na portalu. Będą one oceniane niezależnie od stron założonych poza portalem. Chcemy w ten sposób wyróżnić te społeczności lokalne, które najlepiej wykorzystują nasze narzędzie. Strony te nie będą jednak konkurowały ze stronami zakładanymi niezależnie od portalu – informują organizatorzy.

Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 14 października 2016 roku w Poznaniu  podczas konferencji “Wieś polska – wieś innowacyjna”.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Minister Cyfryzacji – Anny Streżyńskiej.

Źródło: http://konkurs.kss.org.pl/