Smak zmiany

16 kwietnia 2014 r. o godzinie 11.00 w Pałacu Staszica, w sali im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Nowy Świat 72 w Warszawie odbędzie się gala wręczenia nagród i promocja pracy laureata V edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Uroczystość będzie połączona z konwersatorium „Alternatywne rolnictwo i alternatywny dostęp do żywności”. Organizatorem spotkania jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA).

Od 2009 r. FDPA organizuje konkurs na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Jego celem jest promocja wartości obszarów wiejskich, ich dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacanie publicznej debaty na temat możliwości rozwoju polskiej wsi.

Uroczystość będzie podsumowaniem V edycji konkursu. W pierwszej kategorii konkursu, obejmującej prace naukowe, popularno-naukowe i inne prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi, wyróżniono pracę pt. „Smak zmiany. Nowe formy społecznej organizacji rolnictwa w Unii Europejskiej.” autorstwa pana Wojciecha Goszczyńskiego. Opracowanie dotyczy socjologii rolnictwa, wsi i konsumpcji. Przedstawia ona analizę wpływu konsumentów i nowych ruchów społecznych na kształt i charakter systemów produkcji rolnej, zawiera również studium przypadków alternatywnych form rolnictwa w Polsce. „Jest to – jak zaznaczył w swojej recenzji prof. dr hab. Jerzy Wilkin – bardzo dobra pod względem naukowym i aplikacyjnym rozprawa doktorska. Pokazuje ona nowe funkcje rolnictwa i znaczenie kontekstu społeczno-ekonomicznego, w jakim znalazło się współczesne rolnictwo europejskie. Praca oparta jest na bardzo bogatym materiale empirycznym. Ponadto pokazuje dość dobrze ewolucję europejskiego rolnictwa.” Laureat otrzyma nagrodę pieniężną (5 tys. zł) a wyróżnioną pracę Fundacja wydała w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Z nagrodzoną pracą łączy się temat piątego konwersatorium z cyklu „Polska wieś w XXI wieku”: „Alternatywne rolnictwo i alternatywny dostęp do żywności”. Wprowadzeniem do planowanej dyskusji będzie konwersatorium poświęcone tematyce sieci produkcji, dystrybucji, dostępności oraz jakości żywności. Wprowadzeniem do dyskusji będą referaty dr hab. Wojciecha Kniecia pt.: „Alternatywne sieci produkcji i dystrybucji żywności jako dostarczyciele dóbr publicznych”, oraz dr Anny Jastrzębie-Witowskiej pt.: „Alternatywa amerykańska – rolnictwo obywatelskie”.

Na kolejną, VI edycję konkursu, prace można nadsyłać do 31 lipca 2014 r.
Regulamin i dokumenty konkursowe znajdują się na stronie http://fdpa.org.pl/pl/rozwoj-obszarow-wiejskich-i-rolnictwo/vi-edycja-konkursu-qpolska-wie-dziedzictwo-i-przyszoq-
(mat)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności