Siew marchwi

Marchew zalicza się do roślin o licznych walorach odżywczych. Stąd jest uprawiana na cele jadalne, pastewne i lecznicze. Osiągnięcie pełnych korzyści wynikających z produkcji marchwi jest uwarunkowane właściwym podejściem do technologii uprawy i jej kolejnych etapów, w tym siewu.

Podejmując produkcję marchwi w gospodarstwie warto zwrócić uwagę na szereg szczegółów decydujących o plonowaniu roślin. Plonowanie zależy nie tylko od warunków klimatycznych i glebowych, ale też agrotechniki, dokładności siewu i innych zabiegów w technologii produkcji roślin. 
 
Co warto wiedzieć o marchwi i jej wymaganiach ?
Nasiona marchwi są w stanie kiełkować w niskiej temperaturze, nawet 4-5º C, jednak długotrwałe chłody mogą przyczyniać się do opóźnienia wschodów, które niekiedy następują dopiero po miesiącu od siewu. Generalnie, marchew zalicza się do roślin mało wrażliwych na niskie temperatury w czasie wiosny, ale również jesienią, dlatego jesienne przymrozki na ogół nie stanowią przeszkody w sezonie zbioru. 
 
W okresie kiełkowania istotny pozostaje natomiast dostęp nasion do wody. Marchew negatywnie reaguje na niedobory wilgoci w okresie kiełkowania nasion. Aby napęcznieć, nasiona potrzebują ok. 130-180% wody w stosunku do ich masy. O ile woda jest ważna w fazie kiełkowania, tak w późniejszym okresie wzrostu, szczególnie na etapie rozrastającego się korzenia, marchew doskonale (najlepiej spośród roślin okopowych) radzi sobie z suszą. W przypadku niedoboru opadów tworzą się długie i cienkie korzenie, wykazujące tendencję do rozwidlania i drewnienia. Nadmierna ilość wody w glebie sprzyja z kolei wykształcaniu krótkich i zbyt grubych korzeni. 
 
 
Równie ważne, obok wilgotności pozostają w przypadku uprawy marchwi wymagania dotyczące właściwości fizycznych gleby i utrzymania jej we właściwej kulturze. Marchew najlepiej udaje się na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego, tj. glebach lżejszych, gliniasto-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o uregulowanych stosunkach wodnych. Optymalne pH gleby w przypadku uprawy marchwi powinno mieścić się w zakresie 5,5-6,5. 
 
Przystępując do uprawy marchwi 
Zarówno jesienna jak i wiosenna uprawa gleby pod produkcję marchwi jest taka sama jak w przypadku innych roślin korzeniowych. Przedplonem marchwi są najczęściej zboża. Przed siewem gleba powinna być stosunkowo głęboko spulchniona, co sprzyja formowaniu długich i kształtnych korzeni. 
 
Marchew uprawia się metodą na płaskiej powierzchni, na podwyższonych zagonach i na redlinach, co w połączeniu z odpowiednio dobranym zagęszczeniem gleby sprzyja podsiąkaniu wody, istotnej na etapie kiełkowania nasion. Rozpowszechniona metoda uprawy na płasko uwzględnia rozstaw rzędów od 30 do 35 cm i odległości roślin w rzędzie 10-15 cm, w przypadku których uzyskuje się największe plony roślin. W praktyce, uwzględniając mechaniczną pielęgnację plantacji przy wykorzystaniu agregatów ciągnikowych, najczęściej stosuje się rozstawę pojedynczych rzędów w uprawie marchwi 42,5-45 cm. 
 
Znana jest również metoda siewu pasowo-rzędowego, która charakteryzuje się wysiewem dwóch do czterech rzędów w mniejszej odległości (30 cm) od siebie i pozostawianiem szerszych odstępów na przejazd kół ciągnika. 
 
Ilość wysiewanych nasion marchwi zależy od jej odmiany (wczesna, późna), metody siewu i uprawy plantacji. Na jeden hektar wysiewa się na ogół od 3 do 5 kg nasion w postaci otartych niełupek. W przypadku wczesnych odmian marchwi (uprawianych na wczesny zbiór) ilość wprowadzanych do gleby nasion wynosi od 2 do 2,5 mln na 1 ha, wysiewanych metodą pasowo-rzędową. Marchew wysiewa się na stosunkowo niewielką głębokość, tj. 1-2 cm. 
Termin wysiewu nasion marchwi zależy od jej odmiany. Marchew sieje się najczęściej w trzeciej dekadzie marca i pierwszej dekadzie kwietnia. W przypadku najwcześniejszych odmian jest to pierwsza dekada marca. 
 
Mechaniczny siew marchwi
Do wysiewu marchwi powszechne zastosowanie znajdują siewniki precyzyjne agregatowane z ciągnikami. Ciągnikowe siewniki punktowe cechują się budową sekcyjną. 
 
Siewniki punktowe są na ogół maszynami uniwersalnymi, przeznaczonymi do siewu szerokiej gamy nasion, w tym marchwi. W przypadku większości siewników materiał siewny powinien być kalibrowany, bez konieczności otoczkowania. Uwzględniając szczegółowe wymagania technologii produkcji roślin, w tym marchwi, wiele dostępnych na rynku modeli siewników punktowych jest przystosowanych do siewu jedno- i wielorzędowego każdej sekcji roboczej, zarówno na powierzchni płaskiej jak i na redlinach. Dzięki zastosowaniu siewnika punktowego ogranicza się zużycie nasion, co nie pozostaje bez wpływu na wysokość generowanych kosztów wykonania zabiegu. 
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności