Kolejny przypadek ASF na Podlasiu

Afrykański Pomór Świń co jakiś czas przypomina o swojej obecności wśród dzików na terenie województwa podlaskiego. Tym razem stwierdzono go u czterech padłych dzików znalezionych e w pobliżu miejscowości Osówka (gmina Czyże, powiat hajnowski, województwo podlaskie), w odległości ok. 21 km od granicy polsko – białoruskiej.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami od padłych dzików pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Zwłoki dzików zostały unieszkodliwione pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii. Dziewięćdziesiąty szósty  już  przypadek ASF został potwierdzony 28 czerwca badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF.

Inspekcja Weterynaryjna przypomina hodowcom świń i myśliwym o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji i bezwzględnego wypełniania wszelkich zaleceń służb weterynaryjnych dotyczących zabezpieczenia przed ewentualnym przeniknięciem wirusa ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.