Ortus 05 SC od Sumi Agro – teraz także dla plantatorów buraka cukrowego

Od kilku lat w Polsce w uprawie buraka cukrowego obserwuje się coraz większe nasilenie liczebności populacji przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae), agrofaga kojarzonego dotąd przede wszystkim z roślinami ogrodniczymi, a nie typowo rolniczymi. Dlatego też Ortus 05 S.C. od Sumi Agro, jako jedyny preparat uzyskał czasową rejestrację w zwalczaniu tego szkodnika również w uprawie buraka cukrowego.

W związku z ocieplaniem klimatu przędziorek znacznie zwiększył swój zasięg występowania i spektrum atakowanych roślin, stanowiących jego pokarm. Obecnie szkodnik zagraża plantacjom buraka cukrowego, nie tylko na południu Europy, ale także w jej centralnej i wschodniej części. Również w niektórych rejonach Polski, szkodnik ten zaczyna stanowić coraz poważniejszy problem, o czym może świadczyć znacząca liczba plantacji, na których stwierdzono straty plonu wynikające z żerowania agrofaga.

Rozpoznać zagrożenie
Przędziorek chmielowiec żeruje po obu stronach blaszki liściowej. Na górnej stronie blaszki liściowej uszkodzenia powodowane przez przędziorka widoczne są w postaci drobnych, jasnych plamek (tworzących tzw. mozaikę), na dolnej stronie blaszki liściowej widoczne są delikatne oprzędy. Uszkodzenia początkowo obserwuje się na brzegach plantacji, potem placowo na całej jej powierzchni. Na plantacjach buraków cukrowych żerowanie przędziorka chmielowca prowadzi do osłabienia roślin, wskutek zakłócenia ich fotosyntezy, a także do zahamowania wzrostu i rozwoju roślin oraz znacznego spadku plonu korzeni i zawartości cukru.

Skuteczne zwalczanie
Starania firmy Sumi Agro Poland zaowocowały czasową rejestracją środka Ortus 05 SC do zwalczania przędziorka chmielowca w uprawie buraka cukrowego. Rejestracja obowiązuje w okresie od 27 czerwca do 30 września br. Jest to obecnie jedyny zarejestrowany preparat do zwalczania tego szkodnika w uprawie buraka cukrowego. Środek w dawce 1,5−2 l/ha zaleca się stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi do końca wzrostu korzeni (BBCH 39−49) z zachowaniem okresu karencji, wynoszącego 28 dni. Skuteczność zwalczania szkodnika zależy w dużej mierze od technicznej strony zabiegu, która ma na celu dotarcie do miejsc żerowania przędziorków (dolne strony liści), dlatego zaleca się przestrzegania następujących czynności:

  • przy sporządzaniu cieczy użytkowej nie obniżać zalecanej ilości wody;
  • środek najlepiej stosować przy użyciu eżektorowych rozpylaczy dwustrumieniowych;
  • podczas zabiegu stosować podwyższone ciśnienie robocze – np. 6 barów.
  • zaleca się dodatek wspomagacza o działaniu zwilżającym − Slippa w dawce: Ortus 05 SC 1,5 l/ha + Slippa 0,05%.

Za: Sumi Agro