Czas na rolniczą spółdzielczość

29 czerwca podczas Business Forum Prezydencji Cogeca na temat spółdzielni mleczarskich, przewodniczący Cogeca, Thomas Magnusson, rzucił światło na kluczowe znaczenie spółdzielni mleczarskich, w kontekście niskich cen mleka i coraz większych wahań na rynkach rolnych, gdyż pozwalają one rolnikom uzyskać wyższe ceny za mleko. Dodał, że należy promować ich rozwój.

Stawiamy czoła bardzo poważnemu kryzysowi. Ceny są o 40% niższe niż dwa lata temu, a wahania coraz bardziej znaczące. Dlatego też tak ważne jest zachęcanie do rozwoju spółdzielni mleczarskich, gdyż pomagają one rolnikom uzyskać wyższe ceny za sprzedawane produkty i ograniczają wahania cen. Znalazło to potwierdzenie w wynikach najnowszych badań przeprowadzonych przez Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej, które ukazały, że gdy spółdzielnie posiadają znaczny udział w rynku, ceny mleka uzyskiwane przez rolników są wyższe, co może wpłynąć na ograniczenie wahań – mówi Thomas Magnuson.

W ocenie Cogeca z  przynależności do spółdzielni mleczarskich płyną wyjątkowe korzyści gospodarcze, gdyż otwierają one rynki zbytu, pozwalają na uzyskanie bardziej konkurencyjnych cen skupu i zabezpieczają przychody oraz tworzą bardziej sprzyjające warunki na dłuższą metę. Nawet największe międzynarodowe i ponadnarodowe spółdzielnie mleczarskie opierają się na skonsolidowanych strukturach zarządzania, dzięki czemu głos rolników należących do spółdzielni jest brany pod uwagę. Co więcej, to do rolników właśnie należy kontrola nad decyzjami wpływającymi na prowadzone przez nich transakcje.

Ze względu na dwuprocentowy wzrost popytu na mleko na świecie w skali rocznej, branża musi stać się bardziej konkurencyjna, by wykorzystać nadarzające się okazje rynkowe, co umożliwiają spółdzielnie. Spółdzielnie mleczarskie mogą naprawdę odnaleźć się w rozwijających się segmentach rynku w UE, a także na świecie. Ponadto, można przecież nadal inwestować w innowacyjne rozwiązania, w tym w działania zwiększające wydajność gospodarki zasobami. Mogłaby zacieśnić się również współpraca ponad granicami krajów, zarówno w UE jak i poza nią – dodaje Magnusson.

Źródło: Copa – Cogeca