Finansowanie WPR na nowych zasadach

30 czerwca 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego otrzymanie z wyprzedzeniem środków na finansowanie przedsięwzięć przewidzianych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. We wskazanych w nowelizacji przypadkach przekazanie pieniędzy samorządom będzie możliwe jeszcze przed zawarciem umowy o przyznanie im pomocy.

Nowe zasady dotyczą wsparcia inwestycji związanych m.in. z rozwojem i modernizacją rolnictwa oraz leśnictwa. Są to m.in. wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej scalania gruntów.

Wprowadzone zmiany umożliwiają miedzy innymi przywrócenie terminu składania wniosków o wyprzedzające finansowanie pomocy w działaniu „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Przed wejściem w życie nowej ustawy beneficjenci mieli na to 30 dni od uprawomocnienia się decyzji o przyznaniu pomocy. Zgodnie z nowelizacją na prośbę beneficjenta będzie możliwe jego przywrócenie, jeśli wniosek zostanie złożony w terminie 21 dni od ustania przyczyny spóźnienia wraz z uprawdopodobnieniem, że uchybienie nastąpiło bez jego winy, czyli np. z powodu choroby.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności