Rynek zbóż – 17 sierpnia 2015

Ceny na targowiskach Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
MIN. 520 520 0,0
MAX. 825 850 -2,9
ŚREDNIA 699 700 -0,2
ŻYTO
MIN. 350 350 0,0
MAX. 650 800 -18,8
ŚREDNIA 483 507 -4,8
JĘCZMIEŃ
MIN. 450 450 0,0
MAX. 800 825 -3,0
ŚREDNIA 647 641 0,9
KUKURYDZA
MIN. 550 550 0,0
MAX. 1000 1000 0,0
ŚREDNIA 757 752 0,7
OWIES
MIN. 350 375 -6,7
MAX. 900 920 -2,2
ŚREDNIA 523 533 -1,9
PSZENŻYTO
MIN. 400 400 0,0
MAX. 700 775 -9,7
ŚREDNIA 564 578 -2,3
       
       
Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
konsumpcyjna 659 665 -0,8
paszowa 631 658 -4,1
ŻYTO
konsumpcyjne 500 496 0,7
paszowe 494 499 -1,0
JĘCZMIEŃ
konsumpcyjny 558 585 -4,7
paszowy 578 590 -2,0
browarniany 684 674 1,5
KUKURYDZA
paszowa 667 643 3,7
OWIES
konsumpcyjny 495 492 0,6
paszowy 445 434 2,5
PSZENŻYTO
paszowe 537 554 -3,1
źródło: MRiRW