Rynek zbóż – 16 maja 2015

Ceny na targowiskach Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
MIN. 520 520 0,0
MAX. 900 900 0,0
ŚREDNIA 724 717 1,0
ŻYTO
MIN. 400 400 0,0
MAX. 800 575 39,1
ŚREDNIA 514 492 4,4
JĘCZMIEŃ
MIN. 500 500 0,0
MAX. 900 900 0,0
ŚREDNIA 677 679 -0,3
KUKURYDZA
MIN. 560 550 1,8
MAX. 1000 900 11,1
ŚREDNIA 758 749 1,2
OWIES
MIN. 400 410 -2,4
MAX. 880 880 0,0
ŚREDNIA 550 554 -0,7
PSZENŻYTO
MIN. 450 450 0,0
MAX. 800 800 0,0
ŚREDNIA 603 593 1,7
       
       
Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
konsumpcyjna 678 723 -6,2
paszowa 652 668 -2,5
ŻYTO
konsumpcyjne 479 474 1,0
paszowe 466 505 -7,8
JĘCZMIEŃ
konsumpcyjny 574 587 -2,2
paszowy 551 583 -5,5
browarniany 679 656 3,6
KUKURYDZA
paszowa 574 580 -1,0
OWIES
konsumpcyjny 453 459 -1,4
PSZENŻYTO
paszowe 520 533 -2,3
źródło: MRiRW