Rynek mięsa – 26 kwietnia 2015

DRÓB RZEŹNY – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
kurczęta typu brojler 3 398,0 -3,3
indory 5 986,3 -0,6
indyczki 5 808,6 0,9
kaczki typu brojler 4 731,0 -0,2
DRÓB – SPRZEDAŻ w zakładach drobiarskich Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 5 467 -8,2
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 4 865 -10,7
tuszki indyków patroszonych 8 752 -0,8
ćwiartki z kurczaka 3 465 -5,1
skrzydła z kurczaka 4 781 -1,8
filety z piersi kurczaka 13 663 -1,6
nogi z kurczaka 5 680 -4,0
podudzia z kurczaka 6 414 1,6
uda z kurczaka 5 978 0,7
filety z piersi indyka 16 981 2,1
skrzydła z indyka 5 879 -1,5
udźce z indyka 9 437 -3,8
podudzia z indyka 5 593 0,3
wątroby z kurczaka 2 945 -7,3
wątroby z indyka 4 636 1,5
DRÓB – SPRZEDAŻ mięsa luzem Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 5 465,0 -8,3
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 4 746,0 -11,5
tuszki indyków patroszonych 8 751,5 -0,8
ćwiartki z kurczaka 3 328,6 -4,7
skrzydła z kurczaka 4 607,6 -3,8
filety z piersi kurczaka 13 381,0 -2,0
nogi z kurczaka 5 404,7 -5,0
podudzia z kurczaka 5 492,2 -3,8
uda z kurczaka 5 301,8 -0,4
filety z piersi indyka 17 046,4 3,8
skrzydła z indyka 5 802,6 -1,2
udźce z indyka 9 280,2 -4,9
podudzia z indyka 5 494,8 1,7
wątroby z kurczaka 2 772,0 -9,2
wątroby z indyka 4369,4 3,0
WOŁOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
bydło 8-12 miesięcy 12 303 0,33
byki 12-24 miesiące 12 790 -0,33
byki powyżej 24 miesięcy 12 672 -0,86
wolce do 12 miesięcy
krowy 10 677 2,39
jałówki 12 427 0,15
WOŁOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
ćwierci byków do 2 lat 12 096 -1,3
krów rzeźnych 10 096 1,3
CENY BYDŁA ŻYWEGO W HURCIE Aktualna cena za sztukę Tygodniowa zmiana w %
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny 528,37 0,5
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny 682,10 -3,4
młode bydło opasowe od 6-12 miesięcy 9,71 3,6
CENY BYDŁA NA TARGOWISKACH Aktualna cena za kg Tygodniowa zmiana w %
cielęta 60-100 kg 10,55 -4,7
młode bydło opasowe 6,51 -0,5
krowy wybrakowane 4,24 1,9
BARANINA – SKUP Cena w MARCU za tonę Miesięczna zmiana w %
17,1-24 kg 9 380 8,3
24,1-31 kg 8 699 1,4
31,1 – 36 kg 7 968 5,6
36,1-40 kg 8 000
Średnia 17,1-40 kg 8 830 4,5
WIEPRZOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
klasa S 5 934 2,04
klasa E 5 861 2,22
klasa U 5 445 2,21
klasa R 5 034 2,04
klasa O 4 431 2,50
klasa P 3 800 1,50
S-P razem 5 757 2,05
WIEPRZOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
półtusze wieprzowe 6 480 1,9
schab środkowy z kością 11 398 2,27
szynka gotowana 17 166 -1,41
kiełbasa toruńska 10 519 -0,39
prosięta na targowiskach (za sztukę) 164,54 3,4
źródło: MRiRW