Rynek mięsa – 18 kwietnia 2015

DRÓB RZEŹNY – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
kurczęta typu brojler 3 512,1 0,4
indory 6 020,2 -1,0
indyczki 5 757,7 -0,6
kaczki typu brojler 4 741,4 -5,1
DRÓB – SPRZEDAŻ w zakładach drobiarskich Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 5 956 2,2
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 448 0,5
tuszki indyków patroszonych 8 824 -7,4
ćwiartki z kurczaka 3 652 2,3
skrzydła z kurczaka 4 869 -2,1
filety z piersi kurczaka 13 882 -0,1
nogi z kurczaka 5 915 0,9
podudzia z kurczaka 6 310 -0,2
uda z kurczaka 5 937 2,3
filety z piersi indyka 16 635 -2,7
skrzydła z indyka 5 972 -1,0
udźce z indyka 9 814 -2,6
podudzia z indyka 5 574 -3,7
wątroby z kurczaka 3 176 -3,0
wątroby z indyka 4 566 0,3
DRÓB – SPRZEDAŻ mięsa luzem Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 5 956,6 2,2
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 365,5 1,6
tuszki indyków patroszonych 8 824,0 -2,9
ćwiartki z kurczaka 3 494,1 -0,2
skrzydła z kurczaka 4 787,3 -3,4
filety z piersi kurczaka 13 653,4 0,1
nogi z kurczaka 5 688,2 0,4
podudzia z kurczaka 5 708,8 -1,0
uda z kurczaka 5 325,7 1,0
filety z piersi indyka 16 417,5 -4,3
skrzydła z indyka 5 874,6 -1,3
udźce z indyka 9 760,2 -2,7
podudzia z indyka 5 403,1 -5,2
wątroby z kurczaka 3 053,2 -4,7
wątroby z indyka 4244,2 -0,7
WOŁOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
bydło 8-12 miesięcy 12 263 -2,7
byki 12-24 miesiące 12 832 0,4
byki powyżej 24 miesięcy 12 781 1,0
wolce do 12 miesięcy 11 000
krowy 10 428 -1,8
jałówki 12 408 -0,5
WOŁOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
ćwierci byków do 2 lat 12 253 0,9
krów rzeźnych 9 963 -0,5
CENY BYDŁA ŻYWEGO W HURCIE Aktualna cena za sztukę Tygodniowa zmiana w %
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny 525,97 -12,4
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny 706,24 -18,2
młode bydło opasowe od 6-12 miesięcy 9,37 -14,8
CENY BYDŁA NA TARGOWISKACH Aktualna cena za kg Tygodniowa zmiana w %
cielęta 60-100 kg 11,07 4,3
młode bydło opasowe 6,54 -0,6
krowy wybrakowane 4,16 -1,2
BARANINA – SKUP Cena w MARCU za tonę Miesięczna zmiana w %
12,1-17 kg 10 000
17,1-24 kg 9 380 8,3
24,1-31 kg 8 699 1,4
31,1 – 36 kg 7 968 5,6
36,1-40 kg 8 000
Średnia 17,1-40 kg 8 830 4,5
WIEPRZOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
klasa S 5 815 -0,43
klasa E 5 733 0,10
klasa U 5 327 0,26
klasa R 4 934 -0,01
klasa O 4 323 -0,24
klasa P 3 744 3,35
S-P razem 5 641 0,03
WIEPRZOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
półtusze wieprzowe 6 360 -1,5
schab środkowy z kością 11 145 -1,62
szynka gotowana 17 412 5,79
kiełbasa toruńska 10 560 3,47
prosięta na targowiskach (za sztukę) 159,13 -0,8
źródło: MRiRW