Rynek jaj spożywczych – 17 sierpnia 2015

Sprzedaż jaj w zakładach pakowania Aktualna cena za 100 szt Cena ubiegłotygodniowa za 100 szt Zmiana w %
Jaja spożywcze kl. A XL 44,00 43,50 1,1
Jaja spożywcze kl. A L 35,60 38,50 -7,5
Jaja spożywcze kl. A M 31,60 31,60 0,0
Jaja spożywcze kl. A S 29,80 26,50 12,5
źródło: MRiRW