Rynek jaj spożywczych – 14 czerwca 2015

Sprzedaż jaj w zakładach pakowania Aktualna cena za 100 szt Cena ubiegłotygodniowa za 100 szt Zmiana w %        
Jaja spożywcze kl. A XL 43,00 43,00 0,0        
Jaja spożywcze kl. A L 32,80 33,20 -1,2        
Jaja spożywcze kl. A M 29,40 30,00 -2,0        
Jaja spożywcze kl. A S 23,30 27,60 -15,6        
źródło: MRiRW