Rolnicy będą musieli prowadzić ewidencję odpadów

Przedsiębiorcy rolni będą musieli prowadzić ewidencję odpadów, ponieważ 13 sierpnia 2019 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o odpadach, która dotyczy m.in. funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach (BDO).

Wniosek o wpis do rejestru BDO należy złożyć do urzędu marszałkowskiego. Za brak wniosku o wpis do rejestru czy złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym grozi kara aresztu albo grzywny.

Z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru oraz prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości w tym zakresie zwolnieni będą rolnicy gospodarujący na powierzchni poniżej 75 ha. Natomiast gospodarstwa powyżej 75 ha muszą uzyskać wpis do rejestru BDO oraz prowadzić ewidencję odpadów, w tym folii rolniczych.

Źródło: KPIR

Opracował: Samuel Skrzysz