Rada do spraw Kobiet i Rodzin Wiejskich

2 – 3 czerwca br. w Busko-Zdroju odbyła się pierwsza konferencja Rady do spraw Kobiet i Rodzin Wiejskich powołanej przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Temat obrad dotyczył ubezpieczeń zdrowotnych, społecznych i chorobowych mieszkańców wsi.

W trakcie dyskusji zwrócono m.in. uwagę, że proces wprowadzenia na pozarolniczy rynek pracy osób stanowiących rezerwy zasobów pracy w rolnictwie ma charakter długofalowy. Z punktu widzenia efektywności podejmowanych działań w przedmiotowym zakresie istotne znaczenie ma: właściwa polityka zatrudnieniowa oraz polityka społeczno-gospodarcza państwa, wykorzystanie zasobów kadrowych innych podmiotów niż urzędy pracy do realizacji polityki rynku pracy, oraz zapewnienie kompleksowości usługi (właściwy nabór do projektu, odpowiednia diagnoza kompetencji i umiejętności, dobór odpowiedniego szkolenia, z uwzględnieniem lokalnego popytu na pracę, doradztwo w poszukiwaniu pracy i nawiązywaniu kontaktów z potencjalnym pracodawcą lub mentoring w prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej). Prace programowe, szczególnie na poziomie RPO wymagają wsparcia i lobbowania na tę rzecz partnerów społecznych, w gronie których Izby Rolnicze odgrywają kluczową rolę.
 
Celem Rady powołanej w tym roku jest w szczególności aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie ich dyskryminacji w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym; wskazywanie problemów dotyczących sytuacji kobiet i rodziny na obszarach wiejskich oraz propozycji ich rozwiązań; podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju oświaty i edukacji na obszarach wiejskich, służących wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży wiejskiej; propagowanie profilaktyki zdrowotnej, zdrowego trybu życia, w tym zdrowego odżywiania wśród mieszkańców wsi; propagowanie aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży wiejskiej oraz ochrona dziedzictwa kulturowego wsi.
 
Patronatem Honorowym konferencję objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 
(Źródło: KRIR)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności