Zero tolerancji – rzeźnie poddane kontroli

W ramach wprowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną programu „Zero tolerancji” w dniach 10 czerwca – 7 lipca 2014 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły kontrole łącznie 3055 kontroli w rzeźniach, w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, w chłodniach składowych, w punktach skupu zwierząt, u pośredników w handlu zwierzętami. Skontrolowano także środki transportu.

W wyniku prowadzonych kontroli ujawniono 23 prowadzone nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły: uboju zwierząt (19 przypadków), w tym na użytek własny (18 przypadków), produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (3 przypadki), rozbioru (1 przypadek), wprowadzania do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1 przypadek), transportu zwierząt (2 przypadki).

W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 10 czerwca – 7 lipca 2014 r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 9 kar pieniężnych na łączną sumę 3 400 zł, 4 sprawy przekazano do organów ścigania, 1 sprawę przekazano do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii, 1 sprawę przekazano do urzędu skarbowego.

W związku z powyższym łącznie:  nałożono w drodze decyzji administracyjnej 26 kar pieniężnych na łączną sumę 72 400 zł, nałożenie 30 kolejnych jest w toku; nałożono 52 mandaty na łączną kwotę 9 550 zł; 7 spraw przekazano do organów ścigania, przekazanie kolejnej jest w toku; wydano 9 decyzji administracyjnych o zawieszeniu/zakazie działalności i/ lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 10 kolejnych jest w toku; w stosunku do 1 urzędowego lekarza weterynarii uchylono wyznaczenie, a kolejnego zawieszono w czynnościach; 3 sprawy przekazano właściwym terenowo powiatowym lekarzom weterynarii; 2 sprawy przekazano do urzędu skarbowego, przekazanie kolejnej jest w toku.

(Źródło: GIW)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności