Przędziorki – zagrożeniem w nadchodzącym sezonie

Bardzo silne mrozy, wbrew pozorom, nie oddziałują negatywnie na zimujące formy szkodników, a co dopiero tak łagodna aura, jaka panowała zimą 2013/2014. W przypadku sprawdzenia się prognozy pogody na najbliższe tygodnie, szkodniki upraw mogą stać się głównym zagrożeniem prawidłowego plonowania roślin w nadchodzącym sezonie. Do tej niebezpiecznej grupy agrofagów należą m.in. roztocza, których ekspansja na nowych żywicieli w ostatnich latach może zdumiewać.

Do rzędu roztoczy, z gromady pajęczaków, należą tysiące gatunków organizmów zarówno mikroskopijnych rozmiarów, jak i nieco większych – dostrzegalnych „gołym” okiem. W warunkach klimatycznych Polski na roślinach uprawnych żeruje wiele rodzajów szkodników z tej grupy. Najbardziej znane i powszechnie występujące w uprawach polowych (roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych), a także pod osłonami to m.in.: roztocz truskawkowiec, przędziorki – chmielowiec, owocowiec, szklarniowiec, lipowiec, sosnowiec, a także szpeciele – wielkopąkowiec porzeczkowy, wielkopąkowiec leszczynowy, pordzewiacz śliwowy, pordzewiacz jabłoniowy, szpeciel pączkowy borówki, podskórnik gruszowy, wzdymacz gruszowy, przebarwiacz malinowy, przebarwiacz jeżynowiec, przebarwiacz czosnkowy, pilśniowiec winoroślowy, pilśniowiec orzechowiec, rożkowiec lipowy. Dodatkowo, tą już niemałą liczebnie gatunkowo grupę, powiększają zawlekane wraz z materiałem doniczkowych roślin ozdobnych sprowadzanym z zagranicy: przędziorek cytrusowiec, przędziorek Lewisa, przędziorek orientalny. Możemy przypuszcząć, iż nazwa gatunkowa wskazuje na to, jaka roślina jest zagrożona przez dany organizm – nic bardziej mylnego! Wiele z wymienionych organizmów to polifagi, których żywicielami jest wiele rodzajów roślin, nie tylko należących do jednej rodziny botanicznej. Poza tym, ta grupa szkodników jest bardzo płodna i ekspansywna, i łatwo dostosowuje się do zastanych warunków klimatyczno-pokarmowych. W ostatnich latach opanowała nawet uprawy buraków cukrowych, na których wcześniej nie była stwierdzana. 
Rozwojowi organizmów z rzędu roztoczy sprzyjają: susza i niska wilgotność powietrza. Doskonałe warunki dla bytowania szkodniki te mają na pokrytych pyłem (który stanowią wszelkie nanoszone przez prądy powietrza drobinki ziemi, kurzu, lub drobinki piasku naniesione z wodą podczas opadu atmosferycznego) organach roślinnych.
Rozpowszechnianie i ekspansja roztoczy odbywa się aktywnie – szkodniki przemieszczają się na kolejne rośliny, a także biernie – z ruchem powietrza oraz z opanowanymi roślinami i ich fragmentami.
Ze względu na powszechność występowania i tempo rozwoju roztoczy, oraz na prognozy mogące sprzyjać i przyspieszać oba wymienione zjawiska, systematyczne lustracje i zwalczanie przędziorków w nadchodzącym sezonie będą konieczne. 
W Polsce, spośród akarycydów dostępnych w obrocie, najszerszy zakres rejestracji ma Ortus 05 SC. Środek ten zarejestrowany jest do zwalczania większości, bo prawie 90%, ww. szkodników. Przy czym podkreślić należy, że jest on selektywnie zabójczy dla roztoczy (nie działa destrukcyjnie na owady szkodliwe i pożyteczne) nie tylko wymienionych w etykiecie. 
Akarycydu Ortus 05 SC z powodzeniem można użyć przeciwko wszystkim ruchomym stadiom rozwojowym roztoczy żerujących na: jabłoni, gruszy, śliwie, porzeczkach – czarnej i kolorowych, agreście, malinie, winorośli, truskawce, uprawianych pod osłonami – cukinii, oberżynie, ogórku, papryce, pomidorze, a także – co wymaga podkreślenia – na wszystkich gatunkach roślin ozdobnych uprawianych w polu i pod osłonami; w szkółkach drzew liściastych i iglastych. Zatem środkiem tym można chronić większość roślin ogrodniczych na rozsadniku, w szkółkach i oczywiście przede wszystkim na plantacjach produkcyjnych. Niestety nie można go jeszcze zastosować w uprawach roślin rolniczych, chociaż prowadzone już w placówkach naukowych badania wskazują na skuteczność jego działania również w ochronie buraków cukrowych przed przędziorkami.
Warto więc, aby ten uniwersalny akarycydy znalazł się w magazynie środków ochrony roślin każdego z gospodarstw ogrodniczych, tak by można go było użyć niezwłocznie po stwierdzeniu przekroczenia przez roztocze progu szkodliwości, chociażby nawet punktowo.
W celu wyeliminowania z zasiedlonych roślin wszystkich stadiów rozwojowych roztoczy, przydatne mogą okazać się mieszanina zbiornikowa środków Ortus 05 SC i Nissorun 050 EC, albo samodzielnie Sumo 10 EC (Koromite 10 EC). Przy czym rejestracja środków Nissorun 050 EC i Sumo 10 EC (Koromite 10 EC) obejmuje wyłącznie zastosowanie w sadach jabłoniowych.  
(Źródło: Sumi Agro)