Prostsze przepisy

16 sierpnia weszła w życie nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o księgach wieczystych i hipotece, wprowadzająca ułatwienia w zaciągnięciu kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości rolnej.

Nowe przepisy usuwają z ustawy o księgach wieczystych i hipotece przepis, w myśl którego suma hipoteki na nieruchomości rolnej nie mogła przewyższać wartości rynkowej tej nieruchomości. Przepis ten sprawiał, że banki powstrzymywały się od udzielania kredytów, których zabezpieczeniem miały być hipoteki ustanowione na nieruchomościach rolnych. Nowelizacja umożliwia kształtowanie sumy hipoteki na nieruchomości rolnej przez strony umowy, bez ingerencji państwa.

Ponadto nowelizacja wyłącza spod stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nieruchomości rolne będące drogami wewnętrznymi. Ograniczenia w nabywaniu zakupu nieruchomości rolnych nie będą też dotyczyć zakupów dokonywanych przez parki narodowe na cele związane z ochroną przyrody.

Nowelizacja ogranicza też  możliwość stosowania przez Agencję Nieruchomości Rolnych uprawnienia do nabycia udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego m.in. w przypadku gdy nabywcami są osoby bliskie zbywcy, lub nabycie następuje w drodze dziedziczenia ustawowego.

Źródło: Sejm RP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności