Polskie sery na rosyjskich stołach

W pierwszej połowie 2013 roku sery pozostały najważniejszą pozycją polskiego eksportu mleczarskiego, z 39,3% udziałem w jego łącznej wartości. Głównym odbiorcą serów z Polski została Rosja, do której wywóz wzrósł o 47,9% do 12,8 tys. ton, a jego wartość zwiększyła się o 57,3% do 45 mln EUR.

W analizowanym okresie wysłano 98,7 tys. ton tych przetworów, czyli o 17,2% więcej niż rok wcześniej, a wskutek wyższych cen odnotowano 22% wzrost wartości eksportu, która osiągnęła rekordowy poziom 317,6 mln EUR.
Najważniejszym rodzajem wywożonych serów są sery dojrzewające. Ich wywóz stanowił 54% wartości (niemal 172,2 mln EUR) i 48% wolumenu (czyli 47,2 tys. ton) wszystkich serów, jakie w I połowie 2013 roku trafiły z Polski za granicę. Oznaczało to 22% wzrost wartości, przy 14% zwyżce ilości. Drugą istotną kategorię stanowią sery świeże i twarogi. W eksporcie z pierwszej połowy bieżącego roku odnotowano 39% wzrost wartości (do 72,19 mln EUR, jest to 23% udział w eksporcie serów ogółem), zaś wolumen sprzedaży zwiększył się o 27% względem analogicznego okresu 2012 roku do 27,46 tys. ton. Mniej dynamiczne zwyżki odnotowano w wywozie serów przetworzonych, głównie topionych: wolumen wzrósł o 10% do 21,9 tys. ton, a wartość wzrosła zaledwie o 6% do 66,17 mln EUR, co stanowiło ok. 1/5 wartości eksportu serów ogółem. Z tytułu wywozu 1,12 tys. ton pozostałych typów serów (z przerostami błękitnej pleśni oraz tartych lub proszkowanych) uzyskano łącznie 7,04 mln EUR.
Najważniejszymi odbiorcami serów i twarogów z Polski są państwa UE (wartościowo 67% wobec 70% przed rokiem, przy niespełna 17% zwyżce wartości do 213,3 mln EUR). Bardzo dynamicznie wzrósł wywóz serów do krajów WNP (+55,5% do 57,5 mln EUR), co przełożyło się na wzrost ich udziału w strukturze polskiego eksportu mleczarskiego z 14,2% do 18,1%. Szczególnie warto zwrócić tutaj uwagę na Rosję, która stała się głównym odbiorcą serów z Polski. W analizowanym okresie wywóz w tym kierunku wzrósł o 47,9% do 12,8 tys. ton, a jego wartość zwiększyła się o 57,3% do 45 mln EUR.
Zmniejszyła się natomiast wartość sprzedaży serów do Czech, głównego, ubiegłorocznego odbiorcy polskich serów. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2013 r. roku wysłano tam 12,9 tys. ton serów i twarogów, (-8,1% względem podobnego okresu 2012 r.) za 39,6 mln EUR (-7,3%).
Dosyć dynamiczną zwyżkę odnotowano natomiast w sprzedaży serów do Niemiec, które zajmują trzecie miejsce w strukturze odbiorców polskich serów (wolumen wzrósł o 9,6% do 11,6 tys. ton, w ujęciu wartościowym niemal 14% zwyżkę do 34,9 mln EUR).
Ponadto pozytywnym aspektem są obserwowane w dalszym ciągu spore zwyżki wywozu poza Jednolity Rynek Unii Europejskiej. Oprócz wspomnianej wyżej Rosji, warto tutaj zwrócić uwagę na 43% wzrost wartości wywozu na Ukrainę do 11,2 mln EUR, która w pierwszym półroczu była siódmym odbiorcą serów z Polski. Eksport do Iraku zwiększył się o 46,3% w ujęciu ilościowym (do 2,9 tys. ton) i o 31,6% w ujęciu wartościowym (do 8,7 mln EUR). O 21% zmniejszyła się natomiast wartość wywozu do Arabii Saudyjskiej, zniżkował także wywóz serów do USA, znaczącego światowego eksportera nabiału, do 2,5 mln EUR (-15,9%) i 0,7 tys. ton (-17,4%).
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie danych MF)