Odmiany kukurydzy na kiszonkę polecane przez firmy na sezon 2022

fot. K. Szulc

Prawidłowo dobrana odmiana kukurydzy stanowi wyjściową dla osiągniecia satysfakcjonującego, wartościowego plonu, a następnie dobrej kiszonki. Spośród bogatego wachlarzu odmian kukurydzy prezentujemy aktualne rekomendacje firm w kierunku użytkowania na kiszonkę.

Sposób przygotowania materiału kiszonkarskiego to nie jedyny czynnik decydujący o wartości kiszonki. Znaczenie ma termin zbioru oraz odmiana kukurydzy. W artykule przedstawiamy wybrane odmiany przeznaczone do uprawy na kiszonkę, polecane przez firmy hodowlano-nasienne na nadchodzący sezon. Przegląd usystematyzowano zachowując kolejność alfabetyczną nazw firm oraz wczesność odmian.

Bayer poleca dekalb

DKC3201 (CCA): mieszaniec w typie średniowczesnym na ziarno i kiszonkę. Plon ziarna duży, stabilny. Wysoki plon ogólny suchej masy. Typ ziarna: flint-dent. Strawność i zawartość skrobi wysoka. Wigor w początkowej fazie wegetacji dobry, odmiana toleruje niskie temperatury. Rośliny wysokie, z silnym efektem Stay-Green o wysokiej tolerancji na wyleganie. Wysoka odporność na fuzariozę łodyg i kolb. Polecana do uprawy na różne stanowiskach, od słabych do bardzo dobrych.

DKC3204 (CCA): mieszaniec w typie średniowczesnym na kiszonkę. Plon ogólny suchej masy wysoki. Typ ziarna: flint-dent. Strawność roślin i zawartości energii wysoka. Wigor w początkowej fazie wegetacji dobry. Odmiana tolerancja na okresowe niedobory wody. Rośliny wysokie z silnym efektem Stay-Green, wysoką tolerancją na wyleganie. Dobra odporność na fuzariozę łodyg i kolb. Odmiana z nowego Programu „Siloextra”, który skupia odmiany wyróżniające się pod względem cech jakościowych kiszonki. Polecana do uprawy na stanowiskach słabych, średnich i dobrych.

Corteva i odmiany Pioneer

P8240 (CCA): mieszaniec pojedynczy w typie średniowczesnym na kiszonkę. Plon ogólny suchej masy wysoki. Typ ziarna dent. Strawność roślin i zawartości energii wysoka. Wigor w początkowej fazie wegetacji dobry. Odmiana tolerancja na chłody. Rośliny utrzymują efekt zieloności Stay-Green. Buduje dużą masę i podczas wzrostu wegetatywnego potrzebuje wody, dlatego należy unikać gleb bardzo piaszczystych. Polecana do uprawy w całej Polsce, na dobrych i średnich glebach. Odmiana z grupy „Strefa Kiszonki”.

P8500 (CCA): mieszaniec pojedynczy w typie średniowczesnym na kiszonkę i biogaz. Plon ogólny świeżej i suchej masy wysoki. Typ ziarna dent. Strawność roślin i zawartości energii wysoka. Wigor w początkowej fazie wegetacji dobry. Odmiana tolerancja na okresowe niedobory wody. Rośliny utrzymują efekt zieloności Stay-Green. Odmiana z grupy „Strefa Kiszonki”. Polecany do uprawy w rejonach cieplejszych, na dobrych i ciepłych glebach.

P8888 (CCA): mieszaniec pojedynczy w typie średniopóźnym na ziarno i kiszonkę. Plon suchej masy, skrobi bardzo dobry. Typ ziarna dent. Wigor w początkowej fazie wegetacji dobry. Odmiana tolerancja na okresowe niedobory wody. Rośliny wysokie, bogato ulistnione, tworzą szerokie liście. Utrzymują silny efekt zieloności Stay-Green. Odmiana z grupy „Strefa Kiszonki”. Polecana do uprawy na gleby średnie i dobre – w niższej obsadzie.

Farmsaat Polska

Farmrock (CCA): odmiana trójliniowa w typie średniowczesnym na ziarno i kiszonkę. Ziarno typu flint-dent. Wigor w początkowej fazie wegetacji dobry,  odmiana radzi sobie ze stresem powodowanym suszą oraz gwałtownymi wahaniami temperatur w trakcie wschodów. Rośliny średniej wysokości. Po dojrzeniu ziarna liście częściowo pozostają zielone. Nadaje się na różne stanowiska. Wysoka odporność na fuzariozę kolb i plamistość liści (helmintosporioza).

). Tipico została zarejestrowana KR w ubiegłym roku. Daje bardzo duży plon ogólny suchej masy oraz plon świeżej masy, fot. K. Szulc

Farmoritz (CCA): mieszaniec pojedynczy w typie średniowczesnym na ziarno, średniopóźnym na kiszonkę i biogaz. Ziarno typu flint-dent. Wigor w początkowej fazie wegetacji dobry. Rośliny szybko budują masę liści, średniej wysokości, zachowują efekt Stay-Green. Zalecana na gleby średnie i lekkie, dobrze znosi warunki stresowe i dopasowuje się do stanowiska. Odmiana tworzy kolbę o zmiennej wielkości. Mniejszą obsadę albo warunki stresowe potrafi zrekompensować dłuższą kolbą. Wykazuje odporność na rdzę łodyg, wysoką tolerancję na plamistość liści i fuzariozę.

Farmurphy KR (2020) – FAO 260 (średniopóźna). Odmiana dwuliniowa na ziarno. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Ziarno typu zbliżonego do dent. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny niskie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb i łodyg, głownię kolb i łodyg – oraz na omacnicę prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu ziarna liście częściowo pozostają zielone. Firma rekomenduje odmianę także na kiszonkę.

HR Smolice

SM Finezja (KR 2016): FAO 240 (średniowczesna). Odmiana trójliniowa na kiszonkę. Bardzo duży plon ogólny świeżej i suchej masy. Typ ziarna semi flint. Kolby dojrzewają względnie wcześniej niż wegetatywne części roślin. Wskaźnik koncentracji energii i strawność roślin – poniżej średniej. Tworzy wysokie rośliny. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Toleruje stanowiska wolniej się ogrzewające. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach na poziomie wzorca a na łodygach poniżej poziomu wzorca. Polecana do uprawy na stanowiskach średnich i dobrych, w rejonie środkowej i północnej Polski.

Finezja plonuje bardzo wysoko. Polecana jest na stanowiska średnie i dobre, w rejonie środkowej i północnej Polski, fot. K. Szulc

SM Boryna (KR 2019): FAO 250 (średniowczesna). Odmiana trójliniowa na kiszonkę. Plon ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy bardzo duży. Ziarno typu semi dent. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny dość wysokie. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach i łodygach średnia. Strawność roślin dobra. Rekomendowana do uprawy na glebach lekkich dobrze ogrzewających się, toleruje okresowe niedobory wody. Polecana przez firmę także  na biogaz.

SM Perseus (KR 2021): FAO 250 (średniowczesna). Odmiana trójliniowa na kiszonkę. Plon ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy bardzo duży. Ziarno typu flint/dent z przewagą flinta. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach i łodygach – średnia. Strawność roślin średnia. Odmiana polecana do uprawy na wszystkich typach gleb na terenie całego kraju. Toleruje słabe i zimne stanowiska. Rekomendowana przez firmę do uprawy także na biogaz.

KWS Polska

Damario (KR 2021): FAO 230 (wczesna). Odmiana trójliniowa na ziarno i kiszonkę. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Ziarno typu pośredniego. Udział ziarna w masie kolby średni. W użytkowaniu na kiszonkę plon ogólny suchej masy oraz plon świeżej masy duży. Strawność roślin dobra do bardzo dobrej. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i kolb oraz na głownię łodyg średnia do dużej, na głownię kolb i omacnicę prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu ziarna liście częściowo pozostają zielone.

Karismo (KR 2021): FAO 260 (średniopóźna). Odmiana dwuliniowa na kiszonkę. Plon ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy duży do bardzo dużego. Strawność roślin średnia. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach i łodygach – dość duża.

KWS Adaptico (KR 2021): FAO 280 (średniopóźna). Odmiana dwuliniowa na kiszonkę. Plon ogólny suchej masy i plon świeżej masy bardzo duży. Strawność roślin średnia. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji większy. Rośliny dość wysokie. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach i łodygach – dość mała.

Limagrain W Polsce

LG 31.245 (CCA): mieszaniec pojedynczy w typie średniowczesnym. Strawność roślin i zawartości energii wysoka. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji większy, odmiana dobrze sprawdza się w warunkach chłodnej wiosny. Odmiana z programu LG Animal Nutrition o wysokim potencjale plonowania na kiszonkę. Polecana do uprawy na terenie całego kraju.

LG 31.266 (CCA): mieszaniec pojedynczy w typie średniowczesnym. Strawność roślin i zawartości energii wysoka. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji dobry, odmiana dobrze sprawdza się w warunkach chłodnej wiosny. Odmiana z programu LG Animal Nutrition o wysokim potencjale plonowania na kiszonkę. Polecana do uprawy na terenie całego kraju.

Clementeen (KR 2020): FAO 260 (średniopóźna). Odmiana trójliniowa na kiszonkę. Plon ogólny suchej masy oraz plon świeżej masy duży do bardzo dużego. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach – duża, na łodygach – średnia. Strawność roślin dobra. Polecana do uprawy na terenie całego kraju.

Ragt Semences Polska

RGT Babexx (CCA): mieszaniec pojedynczy w typie wczesnym. Wysoki plon ogólny suchej masy i udział kolb w plonie. Ziarno typu  flint-dent/dent. Strawność roślin i zawartość energii wysoka.  Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji dobry. Rośliny wysokie, silnie ulistnione, zachowują mocny efekt zieloności Stay Green. Może być uprawiana na zimnych glebach lub we wczesnym siewie. Wykazuje dużą stabilność w trudnych warunkach. Toleruje gleby słabsze.  Polecana do uprawy w całym kraju.

RGT Lacteaxx (CCA): mieszaniec pojedynczy w typie średniowczesnym. Plon ogólny suchej masy duży. Ziarno typu flint-dent. Wysokie i zrównoważone wartości odżywcze. Rośliny wysokie. Zdrowotność łodygi i liści dobra. Może być uprawiana w każdych warunkach, nadaje się na wszystkie gleby, w miarę dobrze znosi okresy suszy. Przydatna do uprawy w rejonach odpowiednich dla tej wczesności.

RGT Exxsposition: mieszaniec pojedynczy w typie średniopóźnym. Plon ogólny suchej masy duży. Ziarno typu dent. Strawność roślin i zawartości energii wysoka. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji dobry. Rośliny wysokie, o długich i szerokich liściach, zachowują efekt zieloności Stay Green. Wysoka tolerancja na żółtą plamistość liści (helmintosporioza), głownię łodyg i kolb oraz fuzariozę kolb. Odmiana o stabilnym plonowaniu w każdych warunkach. Przydatna do uprawy w rejonach odpowiednich dla tej wczesności.

Saatbau Polska

Tipico (KR 2020): FAO 230 (wczesna). Odmiana czteroliniowa na kiszonkę. Plon ogólny suchej masy oraz plon świeżej masy bardzo duży. Strawność roślin dobra. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji dość duży. Rośliny wysokie. Bardzo dobry efekt Stay Green. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach i łodygach – średnia.

). Tipico została zarejestrowana KR w ubiegłym roku. Daje bardzo duży plon ogólny suchej masy oraz plon świeżej masy, fot. K. Szulc

Inspiro (KR 2021): FAO 250 (średniowczesna). Odmiana trójliniowa na kiszonkę. Plon ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy bardzo duży. Strawność roślin średnia. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach i łodygach – średnia.

Brigado (KR 2018): FAO 250 (średniowczesna). Odmiana dwuliniowa na kiszonkę. Plon ogólny suchej masy bardzo duży, plon suchej masy kolb i plon świeżej masy duży. Plon jednostek pokarmowych bardzo duży, struktura plonu i wskaźnik koncentracji energii poniżej średniego. Strawność roślin średnia. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie. Dobra odporność na wyleganie. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach i łodygach poniżej średniej.

Syngenta Polska

SY Amfora (CCA): odmiana w typie średniopóźnym na ziarno i kiszonkę z grupy „Powercell”. Ziarno typu pośredniego. Strawność roślin i zawartości energii wysoka. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji dobry, nadaje się na stanowiska wolniej się nagrzewające, na gleby od średnich do bardzo dobrych, najlepiej plonuje na glebach dobrych. Rośliny wysokie, bogato ulistnione, zachowują efekt Stay Green.

SY Feronia (CCA): odmiana w typie średniopóźnym na ziarno i kiszonkę z grupy „Powercell”. Ziarno typu pośredniego. strawność roślin i zawartości energii wysoka. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji dobry, nadaje się na różne stanowiska, także wolniej się nagrzewające. Rośliny wysokie, bogato ulistnione, zachowują efekt Stay Green.

SY Nomad (CCA): odmiana dwuliniowa w typie średniopóźnym na kiszonkę i biogaz z grupy „Powercell”. Plon suchej masy dobry. Strawność roślin i zawartość skrobi dobra. Odmiana odporna na wyleganie, o dobrej zdrowotności. Długo utrzymuje efekt zieloności Stay Green. Nadaje się na gleby średnie i słabe, na których zachowuje stabilny plon.

Maximaize – mieszanka odmian w jednym worku pozwalająca uzyskać wysoki, dobry jakościowo plon nawet w trudnych warunkach. Specjalnie wyselekcjonowane pochodzą z grupy Powercell, czyli programu hodowli odmian o bardzo wysokiej zawartości energii oraz strawności. Mieszanka daje odpowiednią stabilność plonowania, odporność na wyleganie, głownię.

Soufflet Seeds

Poesia (CCA): odmiana w typie średniowczesnym na kiszonkę. Ziarno typu dent. Strawność roślin wysoka. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji dobry. Rośliny wysokie, odporne na wyleganie o dobrym efekcie Stay Green, tolerancyjne na choroby o wysokiej zdrowotności.

Avicii (CCA) – mieszaniec pojedynczy w typie średniowczesnym na ziarno, średniopóźnym na kiszonkę i biogaz. Przy użytkowaniu na ziarno najlepiej plonuje na stanowiskach ciepłych. Plon suchej masy wysoki. Ziarno typu flint-dent. Strawność roślin dobra, zawartość skrobi wysoka. Wigor w początkowej fazie wegetacji dobry. Nadaje się na gleby słabsze, średnie i dobre. Rośliny wysokie, odporne na wyleganie. Bogato ulistnione, zachowują efekt Stay Green. Tolerancyjne na choroby o wysokiej zdrowotności.

Avicii to odmiana uniwersalna na gleby słabsze średnie i dobre. Uzyskuje dobre wyniki plonowania ziarna oraz kiszonki, fot. materiały prasowe

Imedia (CCA): mieszaniec pojedynczy w typie średniopóźnym na kiszonkę i biogaz. Plon świeżej i suchej masy dobry. Ziarno typu flint. Strawność roślin i zawartość skrobi wysoka. Wigor w początkowej fazie wegetacji dobry, rośliny radzą sobie w chłodnych warunkach wiosny. Rośliny wysokie, odporne na wyleganie, bogato ulistnione, zachowują efekt Stay Green. Polecana do uprawy na różnych kompleksach glebowych.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności