fbpx
Strona głównaWiadomościOchrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich

Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we wtorek 28 lutego 2017 roku w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej ul. Bracka 6/8 w Warszawie organizuje konferencję pt. “Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich”.

– “Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich” to projekt realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa dofinasowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego głównym celem jest podnoszenie świadomości z zakresu zasobów wód i ich znaczenia dla gospodarki i środowiska przyrodniczego Polski, ochrony wód na terenach wiejskich i propagowanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce wodno – ściekowej – informuje FDPA

PROGRAM KONFERENCJI

„Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich”
28 luty 2017: Centrum Prasowe Polskiej Agencji Prasowej
ul. Bracka 6/8, Warszawa
09:30 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.10 Otwarcie Konferencji
Monika Szymańska – Prezes Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
10.10-10.30 Zmiany w prawie wodnym w kontekście kompetencji i obowiązków JST
Pan Mariusz Gajda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Blok I :

10:30 – 10:55 Prezentacja 1 nt. „Zasoby wód powierzchniowych i podziemnych i ich znaczenie dla gospodarki i środowiska przyrodniczego Polski” – prof. dr hab. Maciej Zalewski, Katedra Ekologii Stosowanej Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
10:55 – 11:20 Prezentacja 2 nt. „Zobowiązania międzynarodowe i krajowe dotyczące ochrony wód. Stan, potrzeby i problemy gospodarki wodno-ściekowej – dr hab. inż. Magdalena Gajewska, Prodziekan ds. nauki, Katedra Technologii Wody i Ścieków; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechnika Gdańska
11:20 – 12:05 Panel dyskusyjny: moderacja prof. dr hab. Ryszard Chróst, Instytut Botaniki – Zakład Ekologii Mikroorganizmów Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Paneliści:

 • Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
 • Marek Haliniak, Główny Inspektor Ochrony Środowiska
 • Jarosław Rzepa, Wicemarszałek Woj. Zachodniopomorskiego
 • Przemysław Gruszecki, Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
 • Leszek Świętalski, Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich RP
 • dr hab. inż. Tadeusz Siwiec, prof. SGGW, Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Inżynierii Budowlanej

12:05 – 12:20 – Przerwa kawowa

Blok II:

12:20 – 12:50 Prezentacja 3 nt. „Innowacyjne technologie i rozwiązania systemowe ochrony zasobów i jakości wód powierzchniowych” – dr hab. Waldemar Siuda, Instytut Botaniki – Zakład Ekologii Mikroorganizmów Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
12:50 – 13:35 Panel dyskusyjny: moderacja prof. dr hab. Maciej Zalewski, Katedra Ekologii Stosowanej Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego Projekt pt. Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich, realizowane przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Paneliści:

 • dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska, Naczelnik Wydziału ds. Polityki Wodnej Departamentu Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska
 • Monika Zabrzeńska-Chaterera, Naczelnik Wydziału Oceny Wpływu Nawożenia na Środowisko Glebowo-Wodne, Departament Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Wojciech Frątczak, Kierownik Wydziału Planowania Gospodarowania Wodami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Artur Rychlewski, Dyrektor Oddziału Płock Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
 • Paweł Kownacki, Wójt gminy Wieliszew
 • Prof. dr hab. Ryszard J. Chróst, Instytut Botaniki, Zakład Ekologii Mikroorganizmów Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski – Zakład Zasobów Wodnych, Instytut Technologiczno – Przyrodniczy, Zakład Zasobów Wodnych, Falenty
 • Irena Krukowska-Szopa, Prezes Fundacji Ekologiczna “Zielona Akcja”

Blok III:

13:35 – 14:20 – Prezentacja 4 nt. „Innowacyjne technologie w gospodarce wodno-ściekowej” – dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, Kierownik Katedry Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. inż. Magdalena Gajewska, Prodziekan ds. nauki, Katedra Technologii Wody i Ścieków; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska; Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Jacek Pijanowski, Prodziekan ds. Rozwoju i Kierunków: Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji; Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
14:20 – 15:05 Panel dyskusyjny – moderacja: dr hab. inż. Magdalena Gajewska, Prodziekan ds. nauki, Katedra Technologii Wody i Ścieków; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska

Paneliści:

 • dr inż. Ewa Szymura, Specjalista Departamentu Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska
 • Marek Krajewski, główny specjalista w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Techniki Rolniczej, Departament Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (tbc)
 • Jan Woźniak, Burmistrz Miasta Urzędów
 • Jarosław Szymański, Dyrektor Poleskiego Parku Narodowego
 • Tadeusz Grabowski, Zastępca dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego
 • Przedstawiciel firmy konsultingowej
 • dr hab. inż. Piotr Bugajski, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

15:05 – Poczęstunek

Źródło: FDPA

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.